Jan de Heer
Senior - Advocaat

Jan de Heer

Jan de Heer, advocaat, specialiseert zich in het bestuurs(proces)recht in algemene zin met een bijzondere focus op projectontwikkeling en vastgoed-gerelateerde transacties en geschillen.

Over Jan de Heer

Jan is lid van de praktijkgroep Mededinging & Overheid. Hij richt zich op het bestuurs(proces)recht in brede zin, met een bijzondere focus op het omgevingsrecht, handhavingskwesties en zaken op het grensvlak publiek-privaatrecht. Jan adviseert en procedeert voor zowel projectontwikkelaars en (institutionele) beleggers als voor (lagere) overheden.

Jan maakt onderdeel uit van het Project Development Team en het Solar Team. Hij is als gastdocent betrokken bij het propedeusevak Inleiding Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Verder is Jan annotator voor het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten en maakt hij als Secretaris / Penningmeester onderdeel uit van het bestuur van het Rotterdams Juridisch Genootschap.