Asset Based Finance

Asset-based financing is een snel groeiend onderdeel van bedrijfsfinancieringen, vooral na de wereldwijde financiële crisis en de veranderde kapitaalvereisten. Ons asset-based financeteam richt zich op securitisatie, factoring, lenen op basis van onderpand en andere alternatieve, gestructureerde financieringstransacties.

Loyens & Loeff heeft op de binnenlandse securitisatiemarkt een voortreffelijke staat van dienst op het gebied van traditionele particuliere en commerciële hypotheekportefeuilles, handelsvorderingen en vorderingen op het gebied van consumptief krediet en op het gebied van innovatievere portefeuilles, zoals autoleasevorderingen. Het asset-based finance team van Loyens & Loeff is zeer innovatief en is erop gebrand om de marktleider te blijven door zijn kennis te gebruiken in nieuwe vermogensklassen, zoals verzekeringspremies en verzekeringsrisico's, en voor het creëren van nieuwe, efficiëntere financieringsstructuren.

Waarmee kunnen wij u helpen

Ons asset-based financeteam heeft ervaring met alle vormen van asset-based financetransacties, zoals:

  • RMBS en CMBS;
  • het reguleren en financieren van consumptief krediet;
  • autogerelateerde securitisaties en leningen;
  • gedekte obligaties;
  • financiering van leveraged buy-outs, herkapitalisaties en werkkapitaalbehoeften;
  • debiteurenfinanciering (koopconstructies voor vorderingen, asset-based structuren, factoring, ketenfinanciering, invoice-discountingstructuren of securitisatiestructuren);
  • warehouse-leenfaciliteiten;
  • leasing; en
  • asset-based lending/borrowing based finance.

Onze teamleden hebben uitgebreide ervaring met het organiseren, helpen en adviseren van opdrachtgevers, andere vermogensbezitters, verzekeringsmaatschappijen, exploitatiemaatschappijen, financiële instellingen, leninggevers, verhuurders, beleggingsadviseurs, zakelijke dienstverleners, kredietverstrekkers en kredietbeoordelingsbureaus, onder andere op het gebied van de organisatie, herorganisatie, beëindiging en vereffening van securitisatietransacties (waaronder echte verkoop- en synthetische securitisatietransacties), asset-based financing, factoring en warehouse-faciliteiten.

Dankzij de combinatie van onze vaardigheden op het gebied van organisatie en transacties, onze ervaring met financieel toezicht en onze fiscale kennis, kunnen wij complexe asset-based financedeals afhandelen. Bovendien heeft ons asset-based finance team vaak te maken met internationale transacties voor verschillende vermogensklassen. Dankzij ons grote lokale en internationale netwerk en onze sterke relatie met opdrachtgevers, leninggevers en financiële instellingen op alle niveaus, kunnen wij uw behoeften op het gebied van asset-based financing ondersteunen met traditionele en alternatieve methodes.