Guido Koop
Partner - Advocaat

Guido Koop

Guido Koop, advocaat, is werkzaam in de praktijkgroep Mededinging & Overheid.

Over Guido Koop

Hij is gespecialiseerd in het bestuurs(proces)recht in het algemeen en het omgevingsrecht in het bijzonder. Daarbij begeeft hij zich regelmatig op het grensvlak van publiek- en privaatrecht. Specifieke aandachtsgebieden zijn: gebiedsontwikkeling, (stedelijke) herontwikkeling, transformatie van kantoorgebouwen, grondexploitatie, planschade, milieukwaliteitseisen en subsidies.

Guido adviseert zowel overheden als private ondernemingen, waaronder  projectontwikkelaars, investeerders en woningcorporaties.

Guido doceert aan het Nederlands Vastgoed Instituut (NVI) en de Law Firm School. Daarnaast publiceert hij regelmatig in juridische tijdschriften, waaronder Rechtspraak Vastgoedrecht. 

Guido is mede-auteur van het boek ‘Bouwen in Nederland’. Dit boek geeft een handzaam overzicht van de belangrijkste juridische en fiscale aspecten van en voor de bouw- en projectontwikkelingspraktijk. Het boek is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse Loyens & Loeff advocaten, fiscalisten en notarissen binnen verschillende disciplines, die hun expertise en ervaringen hebben gebundeld.