Wendy Pronk

Wendy Pronk, advocaat, is lid van de praktijkgroep Banking & Finance op ons kantoor in Amsterdam. Zij spitst zich toe op het adviseren en procederen in financieel regulatoire vraagstukken.

Over Wendy Pronk

Zij is gespecialiseerd in de wet- en regelgeving met betrekking tot het toezicht op financiële instellingen en financiële markten. Wendy adviseert cliënten regelmatig over de PSDII, AIFMD, MiFID II, het aanbieden van kredeiet, anti-witwaswetgeving en marktmisbruik. Ze heeft ervaring met het adviseren van bedrijven die actief zijn in de Fintech sector.

In 2017 was Wendy gedetacheerd bij een Nederlandse kredietaanbieder, waar zij zich met name heeft geconcentreerd op de regels die zien op het aanbieden van hypothecair krediet. In de tweede helft van 2018 was zij werkzaam op kantoor Luxemburg.