Maureen te Poel
Counsel - Advocaat

Maureen te Poel

Maureen te Poel, advocaat, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen en Arbeidsrecht. Maureen is sinds 1997 werkzaam bij Loyens & Loeff als advocaat. De eerste 8 jaar was ze werkzaam op het gebied van fusies en overnames, gedurende welke periode zij ook 3 jaar bij ons kantoor in New York heeft gewerkt.

Over Maureen te Poel

Maureen heeft zich toegelegd op het arbeidsrecht in de meest brede zin, met een specifieke focus op de arbeidsrechtelijke aspecten van M&A-deals en herstructureringen, medezeggenschapsrecht, ontslag van bestuurders en ander topmanagement, en beloningsstructuren en sectorspecifieke regelgeving daaromtrent.

Gezien de cliënten die zij in specifieke sectoren bijstaat en haar expertise op dit gebied, maakt Maureen deel uit van verschillende kantoorbrede sector teams, zoals het Healthcare-team, het Energy-team, het FinTech-team en het Food & Beverages-team.

Maureen spreekt regelmatig op seminars over verschillende aspecten van het arbeidsrecht. Maureen is medeauteur van het Handboek Wet werk en zekerheid en het Handboek compliance voor de zorgsector.

Lidmaatschap

  • Nederlandse Orde van Advocaten, 1998
  • Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)

Opleiding

  • Postdoctoraal Arbeidsrecht, Erasmus Universiteit, 2009
  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht, 1997 (met genoegen)
  • Commerciële Economie aan de Hogeschool voor Economie en Management, Enschede 1993

Talen

  • Nederlands
  • Engels

 

T: +31 20 578 54 64
E: maureen.te.poel@loyensloeff.com

Bijdragen