Tijdens deze editie wordt er weer samengewerkt met Boerhaave Nascholing, het postacademisch onderwijscentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Aanleiding

De afgelopen jaren is gebleken dat externe toezichthouders hard kunnen optreden bij misstanden in de zorg. Misstanden worden bovendien breed uitgemeten in de media. Om verantwoorde zorg te leveren en sancties te voorkomen moeten zorginstellingen erop toezien dat relevante wetgeving wordt vertaald in praktische en heldere interne regels, en dat er wordt gestuurd op een open compliance cultuur.

Een vakbekwame compliance officer maakt in de praktijk een belangrijk verschil. Vanuit dit oogpunt zijn zorgexperts een opleiding voor compliance officers in de zorg gestart.

Rol compliance officer

De compliance officer dient bij te dragen aan het up to date houden van het compliance programma van de zorginstelling, en zodoende risico’s adequaat te beheersen. Daarvoor zal de compliance officer goed ingevoerd moeten zijn in alle relevante zorgwetgeving, maar ook in aanverwante rechtsgebieden. Voorts kan een compliance officer een belangrijke bijdrage leveren aan kostenbesparingen bij ‘haar’ of ‘zijn’ zorginstelling door te adviseren over de vraag welke overbodige interne regels kunnen worden afschaft en welke externe regels efficiënter kunnen worden nageleefd.

Doelgroep

De Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg is gericht op personen bij wiens functie compliance in de zorg een belangrijke rol vervult. Hierbij kan zowel gedacht worden aan compliance officers, als aan bestuurssecretarissen en concerncontrollers, bestuurders, managers, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en/of compliance officer in de zorg willen worden. Het betreft een brede praktisch opgezette opleiding die ook zonder juridische voorkennis kan worden gevolgd. Het benodigde opleidingsniveau is hbo/wo.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om de deelnemers aan de hand van interactieve colleges en bestudering van het Handboek Compliance in de Zorg actuele grondige kennis van een goede compliance bij zorginstellingen bij te brengen.

Uiteraard zijn de netwerk- en reflectiefunctie van deze opleiding belangrijke onderdelen (wat o.a. wordt gefaciliteerd met een digitale leeromgeving).

Deelnemers kunnen er voor kiezen om alleen een certificaat te halen waarop de door hen gevolgde onderdelen worden vermeld. Dit zal met name aantrekkelijk zijn voor degenen die niet zelf de functie van Compliance Officer bij een zorginstelling (willen) vervullen (zoals een bestuurder, een medisch specialist of een toezichthouder bij NZa of IGJ) maar wel beroepsmatig geïnteresseerd zijn in Compliance in de Zorg.

Gedurende de opleiding wordt iedere deelnemer in staat gesteld om te werken aan een op de eigen organisatie toegespitst compliance programma. Hierbij kan een geheel nieuw compliance programma worden opgezet of een bestaand programma worden geactualiseerd. Bij een succesvolle afronding van de opleiding heeft iedere deelnemer de nodige vakbekwaamheid opgedaan, ontvangt de deelnemer een certificaat en beschikken de deelnemers (en diens zorginstelling) die ervoor gekozen hebben een compliance plan te schrijven of te actualiseren over een aanzet voor een compliance programma. Daarnaast kan door hen een diploma worden gehaald. De vereisten voor het behalen van een diploma zijn een voldoende beoordeling van de commissie van docenten van het compliance programma en een aanwezigheid van ten minste 70 procent. Deelnemers met een diploma komen na ontvangst van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door de Stichting Compliance in de Zorg, in aanmerking voor registratie in het officiële Register voor Compliance Officer in de Zorg (RCOZ).

Door wie?

De Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg is opgezet door prof. dr. Wilco Oostwouder en mr. dr. Marc Wiggers, redacteuren van het Handboek Compliance in de Zorg en lid van het Zorgteam van Loyens & Loeff. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de CRKBO-onderwijsinstelling ‘Meer Kennis’ en Boerhaave Nascholing.
Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het Zorgteam van Loyens & Loeff) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten waaronder de Universiteit Leiden) zullen hun opwachting maken.

Wanneer?

De opleiding gaat op 31 januari 2020 in Amsterdam van start. De overige dagen waarop onderwijs wordt gegeven zijn 6 maart, 27 maart 17 april en 15 mei 2020.

U kunt per cursus (dag) deelnemen of u voor alle vijf de cursusdagen aanmelden.

Aanmelden en programma

Aanmelden voor de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg kan via de volgende link. Hier treft u tevens meer informatie aan over het programma. Indien u zich voor 1 januari 2020 inschrijft geldt een gereduceerd tarief. Heeft u nog andere vragen over de Registeropleiding, schroom dan niet contact op te nemen met Eelke van der Ree.