Casper Anneveld
Associate - Advocaat

Casper Anneveld

Casper Anneveld, advocaat, is lid van de Banking & Finance praktijkgroep.

Lidmaatschap

  • Amsterdam Bar Association, 2019

Opleiding

  • LL.M. Commercial Private Law, Universiteit van Amsterdam (cum laude)
  • LL.B. Law, Universiteit van Amsterdam

TalenĀ 

  • Nederlands
  • Engels

T: +31 20 578 57 85
E: casper.anneveld@loyensloeff.com