Insurance Litigation

Voor zowel (her)verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen als verzekerden behandelen we complexe geschillen op het terrein van het verzekerings- en herverzekeringsrecht. Cliƫnten kunnen rekenen op onze jarenlange ervaring op het gebied van gerechtelijke procedures, arbitrage en mediation.

Wij hebben bijzondere expertise op het terrein van: Dekkingsgeschillen met betrekking tot vele soorten verzekeringen (zoals bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, construction all risks verzekeringen en technische verzekeringen), procedures namens verzekerde(n) op verzoek van de verzekeraar (met name op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht) en regresvorderingen