Marc Dhaene
Vennoot - Advocaat

Marc Dhaene

Marc Dhaene is lid van de praktijkgroep International Tax Services en van het Tax Controversy and Litigation Team. Zijn expertise bestrijkt een breed scala aan internationale en binnenlandse vennootschapsbelastingkwesties.

Over Marc Dhaene

Marc zijn praktijk beslaat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van vennootschapsbelasting en internationaal fiscaal recht, met name: fusies en overnames, holding- en financieringsstructuren, herstructureringen van ondernemingen (met inbegrip van grensoverschrijdende reorganisaties), fiscale aspecten van cafetariaplannen, optieplannen, transfer pricing, bronheffingen, R&D incentives en dubbelbelastingverdragen.

Als lid van het Belgische Tax Controversy and Litigation Team staat Marc zijn cliënten bij in iedere mogelijke fase van de geschillenbeslechting: van fiscale controle tot administratieve procedures en – indien nodig – ook gerechtelijke procedures. Marc treedt ook regelmatig op voor  belastingbetalers tijdens onderhandelingen met de Belgische belastingdienst, in het bijzonder de Bijzondere Belastinginspectie. Hij heeft ook ruime ervaring in alternatieve geschillen beslechting (in het bijzonder met rulingverzoeken).

Lidmaatschap

 • Balie van Brussel, 1998
 • Fiscoloog VZW
 • Belgische vereniging van belastingadvocaten
 • International Fiscal Association
 • Lid van de redactieraad van hetTijdschrift voor Fiscaal Recht en Fiscoloog

Opleiding

 • Specialisatie in het vennootschapsrecht, Katholieke Universiteit Brussel (België), 1998
 • Specialisatie in fiscaal recht, Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (België), 1998
 • Licenciaat in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven (België), 1997

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

T: +32 2 743 43 22
E: marc.dhaene@loyensloeff.com

Bijdragen

icon--arrow-left meer