You are here:
24 december 2020 / nieuws

Federale overheid voert opnieuw een tijdelijk wettelijk moratorium in

De verschillende overheden in België hebben reeds talrijke maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus (COVID-19) te overwinnen. De federale overheid heeft nu ook beslist om voor bepaalde ondernemingen opnieuw een wettelijk moratorium in te voeren. Dit moratorium beschermt ondernemingen die getroffen zijn door de gedwongen sluitingsmaatregelen zoals voorzien in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 en waarvan de continuïteit bedreigd is door de COVID-19 crisis tegen hun schuldeisers door hen tijdelijk de mogelijkheid te ontzeggen om schulden op te eisen, overeenkomsten vervroegd te ontbinden en hun schuldenaren failliet te laten verklaren.

Temporary statutory moratorium on creditors rights


recommendations-for-directors-of-a-Belgian-company-in-financial-distress

Aanbevelingen voor bestuurders van een Belgische vennootschap in financiële moeilijkheden

Wanneer een onderneming te kampen heeft met financiële moeilijkheden, dienen bestuurders extra waakzaam te zijn bij de uitoefening van hun taken. Hun aansprakelijkheidsrisico... lees meer
Digital security

Finale versie van aanbeveling inzake biometrische data gepubliceerd door GBA

Op 6 december 2021 heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar definitieve aanbeveling over het gebruik van biometrische gegevens gepubliceerd (Aanbeveling... lees meer
Building and staircase

Erkenning van schemes of arrangement en restructuring plans in België post-Brexit

Sinds 1 januari 2021 zijn de Europese insolventieverordening en Brussel Ibis Verordening niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Bovendien voorziet... lees meer