Insurance Litigation

Voor zowel (her)verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen als verzekerden behandelen we complexe geschillen op het terrein van het verzekerings- en herverzekeringsrecht. Cliƫnten kunnen rekenen op onze jarenlange ervaring op het gebied van gerechtelijke procedures, arbitrage en mediation.

Wij hebben bijzondere expertise op het terrein van: Dekkingsgeschillen met betrekking tot vele soorten verzekeringen (zoals bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen, construction all risks verzekeringen en technische verzekeringen), procedures namens verzekerde(n) op verzoek van de verzekeraar (met name op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht) en regresvorderingenWhat others say about us

Legal 500

"Loyens and Loeff provide in-depth knowledge of how companies in the insurance industry operate." (2020)