Dirk-Jan Maasland
Partner - Notaris

Dirk-Jan Maasland

Dirk-Jan Maasland, notaris, maakt deel uit van de praktijkgroep Family Owned Business & Private Wealth.

Over Dirk-Jan Maasland

Zijn praktijk bestaat uit de advisering van vermogende particulieren en families over estate- en successieplanning, met als belangrijke aandachtspunten family governance en de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen. Ook begeleidt hij de afwikkeling van complexe, veelal grensoverschrijdende nalatenschappen.

Hij is lid van de redactie van Tijdschrift Erfrecht, vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en de auteur van diverse publicaties over erfrechtelijke kwesties, de structurering van vermogen en family governance. Ook geeft hij regelmatig lezingen over deze onderwerpen.

Onder andere is hij lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), de International Bar Association (IBA) en de Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).