You are here:

Corporate Governance

Goede corporate governance is essentieel voor een succesvolle onderneming. Het is alleen niet eenvoudig om te voldoen aan alle juridische, administratieve en rapportageverplichtingen. Met onze deskundigen is uw organisatie steeds op de hoogte van de juridische ontwikkelingen die van belang zijn voor uw corporate governance.


Sound corporate governance is vital to the success of your business.


Governance-expertise

Reken op Loyens & Loeff voor advies bij alle aspecten van zakelijke regelgeving en governancevereisten: van belangenverstrengeling, aansprakelijkheid, risicobeheer, compliance, fraude en financieel toezicht tot mededingingsrecht, beloningen, rapportageverplichtingen, tax control frameworks en horizontaal toezicht.

Multidisciplinaire aanpak

Met ons multidisciplinaire team bent u verzekerd van volledige oplossingen voor alle aspecten van corporate governance. Hierbij staan uw zakelijke belangen steeds centraal. Zo krijgt uw organisatie een klare kijk op deze complexe juridische regelgeving.

Corporate Governance Code herzien

Klik hier voor de herziene Corporate Governance Code die de Monitoringcommissie Corporate Governance Code op 8 december 2016 heeft gepubliceerd. Hier vindt u ook de overeenkomstige bepalingen van de huidig Corporate Governance Code en een korte toelichting van de wijzigingen.

Corporate Governance Code
Nieuws - 08 januari 2021 - Nederland

Het bestuur en commissariaat in vogelvlucht

‘Het bestuur en commissariaat in vogelvlucht’ is een vernieuwde 2021- uitgave van een handzaam voor de praktijk geschreven naslagwerk.
lees meer
Artikel - 17 december 2020 - Nederland

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Bij besluit van 11 december 2020 is vastgesteld dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 in werking zal treden.
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. volgende pagina