You are here:

Corporate Governance

Goede corporate governance is essentieel voor een succesvolle onderneming. Het is alleen niet eenvoudig om te voldoen aan alle juridische, administratieve en rapportageverplichtingen. Met onze deskundigen is uw organisatie steeds op de hoogte van de juridische ontwikkelingen die van belang zijn voor uw corporate governance.


Sound corporate governance is vital to the success of your business.


Governance-expertise

Reken op Loyens & Loeff voor advies bij alle aspecten van zakelijke regelgeving en governancevereisten: van belangenverstrengeling, aansprakelijkheid, risicobeheer, compliance, fraude en financieel toezicht tot mededingingsrecht, beloningen, rapportageverplichtingen, tax control frameworks en horizontaal toezicht.

Multidisciplinaire aanpak

Met ons multidisciplinaire team bent u verzekerd van volledige oplossingen voor alle aspecten van corporate governance. Hierbij staan uw zakelijke belangen steeds centraal. Zo krijgt uw organisatie een klare kijk op deze complexe juridische regelgeving.

Corporate Governance Code herzien

Klik hier voor de herziene Corporate Governance Code die de Monitoringcommissie Corporate Governance Code op 8 december 2016 heeft gepubliceerd. Hier vindt u ook de overeenkomstige bepalingen van de huidig Corporate Governance Code en een korte toelichting van de wijzigingen.

Corporate Governance Code
Nieuws - 07 oktober 2021 - Nederland

Wetsvoorstel evenwichtigere man-vrouwverhouding

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen' aangenomen door de Eerste Kamer.
lees meer
Transactie - 01 april 2021 - Nederland

Vraag aan aandeelhouders Stedin om kapitaalbijdrage

De aandeelhouderscommissie van Stedin Groep stemt in met verzoek van Stedin om aandeelhouders te vragen om kapitaalbijdrage van EUR 200 miljoen.
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. volgende pagina