You are here:

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

De initiatieven van de G-20, OESO en EU hebben tot een 'klimaatverandering' in de internationale fiscale wereld geleid. Door de talloze antimisbruikinitiatieven op internationaal niveau, samen met het hoge tempo waarmee ze worden ingevoerd, komen internationaal opererende belastingplichtigen momenteel voor steeds grotere uitdagingen te staan.


How are European investment funds impacted by BEPS?

De initiatieven van de G-20, OESO en EU hebben tot een 'klimaatverandering' in de internationale fiscale wereld geleid.


Ontwikkelingen

Ons team van experts volgen al deze ontwikkelingen op de voet. Hierbij gaat het onder andere om:

  • Fundamentele veranderingen in regelgeving omtrent transfer pricing
  • Beperking van grondslaguitholling via renteaftrek en andere financiële betalingen
  • Het pakket van maatregelen en de richtlijn van de EU ter bestrijding van belastingontwijking
  • Transparantiemaatregelen (country-by-country reporting, uitwisseling van tax rulings tussen EU-lidstaten)
  • Wijzigingen in belastingverdragen
  • Voorstellen voor een EU Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

De ontwikkeling van een strategie voor de toekomst

Wilt u ondersteuning bij het uitwerken van een strategie om op deze ontwikkelingen in te spelen? Of heeft u vragen over mogelijke alternatieven? Wij bieden pragmatisch advies op maat om u door het doolhof van nieuwe regelgeving te leiden.

Fiscale staatssteunzaken

Voor uw fiscale staatssteunzaken volgen wij alle ontwikkelingen voortdurend en werken wij nauw samen met onze mededingingsadvocaten en experts op het gebied van staatssteun/EU-belastingrecht en transfer pricing.