You are here:

Port & Logistics

De Nederlandse havens zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en invloedrijke spelers in het logistieke proces van doorvoer en opslag van goederen. Om deze reden hebben wij een Port & Logistics-team opgericht dat op de hoogte is van de juridische en fiscale uitdagingen waar u mee te maken heeft.

Binnen het Port & Logistics-team richt het Shipping & Offshore-team zich specifiek op advisering bij transacties, cross-border activiteiten en andere operationele aspecten die bij u kunnen spelen.


Onze strategisch gevestigde kantoren geven ons een prominente positie in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen


Strategische positie

Onze strategisch gevestigde kantoren geven ons een prominente positie in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Onze experts adviseren grote en middelgrote ondernemingen en ook (lokale) overheden die in de havensector actief zijn waaronder rederijen, offshorebedrijven, scheepsbouwers en engineers, ship brokers, op- en overslagbedrijven, petrochemische bedrijven, havenautoriteiten, havenbedrijven en logistieke dienstverleners.

Wij weten wat er speelt

Onze uitgebreide ervaring in de havensector en onze kennis van het brede scala aan regelgeving zorgen ervoor dat wij u kunnen adviseren op gebieden zoals:

 • fusies en overnames, joint ventures en samenwerkingsovereenkomsten;
 • mededingingsrechtelijke vraagstukken;
 • staatssteun;
 • milieurecht, veiligheid en regulatoir recht;
 • distributie-, agentuur- en logistiekedienstverleningsovereenkomsten;
 • scheepsfinanciering;
 • (maritiem) arbeidsrecht, en sociaal zekerheidsrecht;
 • passeren aandelen- en onroerendgoedaktes;
 • advies bij grond- en erfpachttransacties;
 • btw, douane en overdrachtsbelasting;
 • toepassing van tonnageregeling;
 • toepassing afdrachtvermindering zeevarenden;
 • fiscale tegemoetkomingen voor werknemers zeehavens;
 • belastingplicht zeehavens;
 • enenergiebelasting.

Scherp & pragmatisch

Veel uitdagingen in de havensector vragen om een aanpak waarin vanuit meerdere disciplines naar een probleem wordt gekeken. Binnen ons team bundelen we alle nodige kennis en ervaring van advocaten, notarissen en belastingexperts. Door onze korte organisatielijnen, scherpe blik en pragmatische aanpak zorgen wij voor oplossingen die zijn toegesneden op uw specifieke situatie.

The main tax incentives for shipping companies in Belgium
Nieuws - 13 augustus 2019 - Nederland

Schepelingenvoorrecht en pensioenafdrachten

Edith Franssen en Robin van der Ham hebben een artikel geschreven voor het Tijdschrift Vervoer & Recht over een uitspraak van de Hoge Raad.
lees meer
Nieuws - Nederland

Webinar: Het gebruik van voorwaarden in commerciële contracten

Op 6 november 2020 verzorgen Barbara Elion en Rob Schrooten een webinar over het gebruik van opschortende voorwaarden
lees meer
 1. vorige
 2. 1
 3. 2