Met ingang van 1 januari 2019 worden (mogelijk) diverse wetswijzigingen doorgevoerd zowel op fiscaal als op juridisch terrein. Wellicht dat u daarom dit jaar nog het nodige moet regelen.

Breng vóór 2019 uw fiscale en juridische situatie in kaart

In onze uitgave ‘Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier (2018-2019)’ informeren wij u over de diverse (verwachte) Nederlandse wetswijzigingen zowel op fiscaal als op juridisch terrein. Daarnaast zijn in deze uitgave ook enkele wijzigingen in onze andere thuismarkten, België, Luxemburg en Zwitserland opgenomen, voor zover deze relevant zijn voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier.

Download hieronder onze uitgave met tips voor 2018-2019

U kunt ook een hardcopy versie bestellen via de button 'Bestel hardcopy' of door een mail te sturen. Naar verwachting is de hardcopy versie begin december beschikbaar.

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2018 een omvangrijk pakket aan fiscale maatregelen gepubliceerd waarin opvolging wordt gegeven aan het regeerakkoord van Rutte III. Belangrijk onderdeel hierin is dat de trend van tariefsverlaging en grondslagverbreding wordt doorgezet. Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet besloten de dividendbelasting te handhaven en in plaats van afschaffing van de dividendbelasting het vestigingsklimaat door middel van andere maatregelen te verbeteren.

Programma Zeer Vermogende Personen

De Belastingdienst gaat invulling geven aan het programma Zeer Vermogende Personen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 personen met een totaal vermogen (in box 1, 2 en 3) van minimaal € 25 miljoen kunnen worden benaderd met het verzoek om informatieverstrekking over hun fiscale (vermogens)positie.

Internationale en Europese ontwikkelingen

De internationale en Europese ontwikkelingen volgen elkaar nog steeds in hoog tempo op. Thema’s als bestrijding van belastingontwijking, de behoefte aan transparantie, het tegengaan van misbruik van belastingverdragen en de bescherming van persoonsgegevens krijgen steeds meer vorm in nationale wet- en regelgeving. Al deze ontwikkelingen hebben mogelijk gevolgen voor u en/of uw familiebedrijf.

Wij helpen u graag verder

Heeft u na het lezen van deze uitgave behoefte aan een nadere toelichting op een of meer onderwerpen? Of wilt u praten over andere vraagstukken? Neem dan contact op met uw Loyens & Loeff-adviseur of met een van onze adviseurs van het team Family Owned Business & Private Wealth.