Dieuwke Hooft Graafland
Senior associate - Advocaat

Dieuwke Hooft Graafland

Dieuwke Hooft Graafland-Dijkmans van Gunst, advocaat, is sinds 2011 lid van het Zorgteam van Loyens & Loeff.

Over Dieuwke Hooft Graafland

Dieuwke is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en werkt voornamelijk voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dieuwke heeft veel proceservaring en procedeert regelmatig in allerlei geschillen op het gebied van zorgverzekerings- en zorgfinancieringsrecht. Denk daarbij aan omzetplafondgeschillen, vergoedingsvraagstukken en zorginkoop gerelateerde conflicten. Daarnaast adviseert zij bestuurders en toezichthouders in de zorg over governance en zorgregulatoire kwesties.

Dieuwke heeft ervaring met fusies, overnames en joint ventures in de zorg en begeleidt samenwerkingen tussen zorgaanbieders, zowel vanuit zorgregulatoir als vennootschapsrechtelijk perspectief. Dieuwke spreekt graag over ontwikkelingen in haar vakgebied op events en is als gastdocent op het gebied van het gezondheidsrecht onder andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden. Dieuwke was ook werkzaam op het kantoor in Z├╝rich, Zwitserland (2017).