You are here:
11 januari 2019 / deal

Loyens & Loeff heeft ABN AMRO geadviseerd bij de verkoop van Maas International Holding aan Nimbus

ABN AMRO Effecten Compagnie B.V., een Nederlandse investeringsmaatschappij en dochteronderneming van ABN AMRO Group N.V., een Nederlandse bankinstelling, verkoopt haar aandelen in Maas International B.V., een Nederlandse vennootschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, produceren en distribueren van sigarettenautomaten en warme drank dispensers aan Nimbus B.V., een in Nederland gevestigde private equity-onderneming.GroenLinks dient aangepast initiatiefwetsvoorstel in

Op 9 oktober 2020 heeft GroenLinks een gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend. lees meer

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling kleinverbruikers voorziet in een stapsgewijze vermindering en uiteindelijke afschaffing in 2031. lees meer
Baangerelateerde-investeringskorting-FOB

Voorstellen beperking verliesverrekening en invoering BIK

Op 5 oktober 2020 heeft het kabinet twee nota’s van wijziging op het Belastingplan 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. lees meer