You are here:
01 april 2021 / deal

De aandeelhouderscommissie van Stedin Groep stemt in met verzoek van Stedin om aandeelhouders te vragen om kapitaalbijdrage van EUR 200 miljoen

Loyens & Loeff adviseert 44 gemeentelijke aandeelhouders van Stedin Groep (vertegenwoordigd door de Stedin Aandeelhouderscommissie) bij de voorbereiding van een voorstel voor een kapitaalinbreng van EUR 200 miljoen en daarmee samenhangende wijzigingen in het bestuur van Stedin.

Advies aan de 44 gemeentelijke aandeelhouders van Stedin Groep (vertegenwoordigd door de Aandeelhouderscommissie Stedin) ter voorbereiding van een voorstel tot een kapitaalbijdrage van 200 miljoen euro medio 2021 door uitgifte van cumulatief preferente aandelen en bijbehorende aanpassingen van hte bestuur van Stedin. Gedurende de zomer 2021 zal duidelijk worden hoeveel aandeelhouders zich hebben ingeschreven op de cumulatief preferente aandelen en of de drempelwaarde is bereikt.Genoteerd - Werken vanuit huis

Nu het werken vanuit huis een steeds meer voorkomt, lijkt het nuttig om nader aandacht te besteden aan het juridisch kader omtrent thuiswerken. lees meer
Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt?

VROM als oplossing voor crisis op de woningmarkt?

Door de huidige crisis op de woningmarkt en onder druk. Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt? lees meer

De financiële gevolgen van de route naar huurprijsherziening

De route naar de huurprijsherziening met specifieke aandacht voor het verzoek tot het aanwijzen van een deskundige door de rechtbank. lees meer