You are here:

Transfer pricing

Het onderwerp transfer pricing is een van de belangrijkste fiscale kwesties waar organisaties momenteel voor staan. Of u nu een startup met explosieve groei of een gevestigde multinational bent, u moet zich houden aan de regels omtrent transfer pricing. Dit betekent dat u moet beschikken over documentatie op basis waarvan de fiscus kan beoordelen of interne verrekenprijzen zijn vastgesteld in lijn met de marktomstandigheden.

Er is momenteel verscherpte aandacht voor dit onderwerp door de huidige ontwikkelingen binnen de OESO, Europese Unie en lokale rechtsgebieden. Wij zien dat steeds meer landen strikte voorwaarden stellen aan transfer pricing-documentatie. Tegelijkertijd heerst er bij bedrijven onrust over belastingdiensten die deze nieuwe regels nauwlettend handhaven in een poging een groter aandeel van de winst op te strijken.

Dankzij onze integrale expertise op fiscaal & juridisch gebied en uitgebreide kennis van transfer pricing adviseren wij bedrijven over: Documentatie, Planning & Strategie en Geschillenbeslechting.


Base Erosion Profit Shifting (BEPS)

Steeds meer landen stellen strikte eisen aan transfer pricing-documentatie


Documentatie

Wij horen regelmatig dat afdelingen Fiscale Zaken problemen ondervinden met nieuwe eisen aan transfer pricing-documentatie, zoals het groepsdossier, lokaal dossier en verplichtingen inzake Country-by-Country Reporting. Onze transfer pricing-specialisten helpen u te beoordelen hoe goed uw documentatie is toegerust voor de strenge nieuwe eisen in onze thuismarkten (Nederland, België, Zwitserland en Luxemburg). En deze ervaring helpt cliënten vervolgens om solide documentatienormen in andere rechtsgebieden door te voeren. Hierdoor hebben wij met onze lokale slagkracht een mondiale impact.

Lees verder

Planning & Strategie

Uit feedback van cliënten blijkt dat nieuwe regelgeving bedrijven dwingt hun juridische structuur te herzien. Wij helpen uw afdeling Fiscale Zaken bij het formuleren van duurzame transfer pricing-strategieën, afgestemd op uw bedrijfsvoering en mét behoud van fiscale efficiëntie. Cliënten vragen ons om advies over hun transfer pricing-beleid, het opzetten en converteren van bedrijfsmodellen en de winsttoerekening aan vaste inrichtingen.

Lees verder

Geschillenbeslechting

Cliënten ervaring het proces ter voorkoming van dubbele belasting als uiterst tijdrovend en complex. Door onze geïntegreerde praktijk voor fiscale zaken & transfer pricing kunnen wij u helpen procedures te versnellen en dubbele belasting te voorkomen. Ook ondersteunen wij cliënten regelmatig bij audits en beslechting van (internationale) transfer pricing-geschillen, zowel op administratief als gerechtelijk niveau.

Lees verder

What others say about us

International Tax Review

World Transfer Pricing: In Nederland en Luxemburg ontvingen we tier-1 rankings. Onze kantoren in België en Zwitserland ontvingen tier-2 rankings. (2020)