De Commissie meent dat de prestaties van de kaartmaatschappij in principe niet bestaan uit het inkopen en vervolgens doorleveren van brandstof/elektriciteit. In plaats daarvan verricht de kaartmaatschappij een vrijgestelde financiële prestatie, te weten het financieren van de aankoop door de kaarthouder. Op basis van eerdere rechtspraak wordt de kaarthouder namelijk geacht de brandstof/elektriciteit direct af te nemen bij de pomp/laadpaal en speelt de kaartmaatschappij slechts een rol bij de financiële afwikkeling. In de visie van de Commissie kan de kaartmaatschappij alleen geacht worden in te kopen van de leverancier en (btw-belast) door te verkopen aan de kaarthouder, als gehandeld wordt volgens het zogenoemde ‘commissionairsmodel’. Op basis van dit model moet de kaartmaatschappij op eigen naam maar voor rekening en risico van de kaarthouder handelen.

In de Nederlandse praktijk kan voor een aantal situaties worden vertrouwd op een besluit van de Staatsecretaris van Financiën. Het is nog onduidelijk of de visie van de Commissie gedeeld zal worden door Nederland. De verwachting is dat Lidstaten binnenkort zich hier nader over gaan buigen en hun visie zullen geven. Inzichten vanuit de mobiliteitssector zijn in deze fase dan ook zeer waardevol.

Hoe nu verder?

Wij raden aan om na te gaan welke gevolgen de visie van de Commissie kan hebben voor uw btw-positie als partij binnen de distributieketen van pomp/laadpaal tot kaarthouder. Wij overleggen hier graag met u over in een persoonlijk gesprek. Ook plannen wij een ‘Round Table’ over dit onderwerp en in het bijzonder over de (toekomstbestendige) mogelijkheden om de eventueel negatieve effecten van de visie van de Commissie op de huidige praktijk te beperken. Bent u werkzaam bij een leasemaatschappij, kaartmaatschappij of gewoon geïnteresseerd in dit onderwerp, dan kunt u zich hieronder registreren. Wij nemen dan graag contact met u op en zullen u op de hoogte houden van de Round Table en verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

 

Registreren voor gesprek
Vul hier uw gevegens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Registeren voor Round table
Vul hier uw gevegens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.