Transfer Pricing

Vandaag is transfer pricing ('verrekenprijzen') veel meer geworden dan een zaak van compliance voor vennootschappen. Transfer pricing is momenteel een van de belangrijkste fiscale kwesties waar vennootschappen mee geconfronteerd worden, omdat belastingadministraties nieuwe richtlijnen en regels vaststellen en afdwingen.

Doordat de OESO meer actie onderneemt, nieuwe richtlijnen worden uitgevaardigd en de belastingadministraties in toenemende mate toezicht uitoefent, zien we een algemene stijging in belastingcontroles (zowel qua strengheid als in hoeveelheid) en een trend naar meer geschillen. Gelijkaardige ontwikkelingen doen zich voor binnen de EU, zoals de procedures rond staatssteun.

U heeft daarom een team nodig dat de recentste regels en wetgeving steeds een stap voor is, u kan helpen om waar mogelijk rechtszaken te vermijden (maar klaar is om te procederen indien nodig) en u kan begeleiden doorheen de steeds meer gedetailleerde en vaak tegenstrijdige regels rond transfer pricing in verschillende rechtsgebieden.

Bij Loyens & Loeff kunt u rekenen op een multidisciplinair team van experten die strategisch advies rond transfer pricing biedt, waarbij problemen worden omgezet in opportuniteiten (zoals de opportuniteit om uw bedrijf ook te beschermen tegen dubbele belasting en/of om verrekenprijzen binnen het bedrijf af te stemmen op de bedrijfsstrategie), en die uiteindelijk de bedrijfsontwikkeling ondersteunt.

Actieve aanpak en antwoorden op maat

Transfer pricing biedt in een internationale context fiscale voordelen, maar de belastingautoriteiten zijn alert als transfer pricing toegepast wordt om belastingen te ontwijken. Wij kunnen u helpen om optimaal te opereren binnen de recentste voorschriften. Maak gebruik van onze geïntegreerde fiscale en juridische expertise en uitgebreide kennis over transfer pricing. Wij bieden onze diensten hoofdzakelijk aan in:

  • Planning en strategie
  • Geschillenbeslechting
  • Documentatie

Transfer pricing wordt nauwkeurig gecontroleerd in de financiële rapportering van een bedrijf en vereist documentatie inzake het groepsdossier, het lokaal dossier en het landenrapport. Als transacties niet voldoende gedocumenteerd zijn, kunt u geconfronteerd worden met bijkomende kosten in de vorm van extra belastingen en boetes.

Onze specialisten in transfer pricing kunnen u helpen met uw documentatie. Onze cliënten hebben vaak de ervaring die ze uit die bijstand hebben gekregen, toegepast om in andere rechtsgebieden solide documentatienormen door te voeren. Dankzij onze aanpak hebben we een mondiale impact via onze lokale slagkracht.