You are here:

Legal & Privacy

Wij informeren u over onze privacy en juridische informatie met betrekking tot deze website. In de verschillende rubrieken laten we u zien hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.


Cookie Settings

Hier kunt u uw cookie-instellingen bekijken en wijzigen. We geven ook alle informatie over de cookies die we op deze website gebruiken.

 

Cookie Settings

Disclaimer

In onze disclaimer verklaren wij dat de gegevens op deze website uitsluitend als algemene informatie zijn opgenomen. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Disclaimer

Wettelijke aansprakelijkheid

Hier kunt u in onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering en contactgegevens lezen met wie u contact kunt opnemen als u vragen of klachten heeft.

 

Wettelijke aansprakelijkheid

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij opslaan, hoe wij deze gebruiken, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.

 

Privacyverklaring

Gedragscode leveranciers

In onze gedragscode voor leveranciers stellen we dat we onze bedrijfsvoering verantwoord en ethisch verantwoord uitvoeren. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij werken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Gedragscode leveranciers

Algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden

Identificatieplicht

Op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, dienen notarissen, advocaten, belastingadviseurs, de cliënt te identificeren voordat zij een zakelijke relatie aangaan.

Identificatieplicht

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister staan per advocaat de rechtgebieden vermeld waarvoor deze zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
Loyens & Loeff maakt gebruik van een kantoorregistratiemodel.

Rechtsgebiedenregister 2021

Matter Assessment Commissie

We hanteren procedures voor bestaande en nieuwe (klant)zaken. De Matter Assessment Commissie fungeert daarbij als adviesorgaan.

Matter Assessment Commissie