Robert Goedhart
Associate - Transaction lawyer

Robert Goedhart

Robert Goedhart, transaction lawyer, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht in Rotterdam. Hij houdt zich bezig met het (in teamverband) adviseren en procederen over de werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland.

Over Robert Goedhart

Robert maakt sinds ongeveer tien jaar deel uit van het L&L-team dat uitgebreide ervaring heeft met advies en gerechtelijke procedures met betrekking tot de werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfstak(cao- en pensioen)regelingen in Nederland (‘bcp-regelingen’). Indien een bedrijf dat actief is in Nederland geen van deze bcp-regelingen toepast (c.q. de verkeerde bcp-regelingen toepast), dient het daarmee verband houdende risico te worden beoordeeld. Claims met betrekking tot bcp-regelingen in Nederland kunnen een terugwerkende kracht hebben van vele jaren en de financiële belangen zijn vaak groot.