Marieke Kolsters
Counsel - Senior Kandidaat Notaris

Marieke Kolsters

Marieke Kolsters, Counsel en senior kandidaat-notaris, is lid van de praktijkgroep Corporate in ons kantoor Amsterdam.

Marieke heeft brede ondernemingsrechtelijke ervaring met zowel corporate advisering en transactiewerk.

Marieke is gespecialiseerd in (zorggerelateerde) goverance, transacties in de zorg, (grensoverschrijdende) corporate restructuring en advisering over/structurering van management- en werknemersparticipaties. Zij is lid van het Zorgteam en het Life Sciences team.

Over Marieke Kolsters

Marieke heeft brede ervaring met zowel advies- en transactiewerk, voornamelijk in internationaal verband in zaken met een grensoverschrijdend karakter of met invalshoek vanuit meerdere jurisdicties. Ze is betrokken geweest bij het opzetten van talrijke nationale en internationale (fiscaal-gedreven) acquisitie- en investeringsstructuren, joint-ventures en strategische samenwerkingsverbanden. Marieke is één van de belangrijkste leden van het Loyens & Loeff Zorgteam en het Loyens & Loeff Life Sciences team. Haar expertise houdt mede in corporate structurering, reorganisaties, fusies en splitsingen, share/asset deals en advisering ten aanzien van management- en werknemersparticipaties.

Marieke is gespecialiseerd in transacties in de zorg en het adviseren van clienten die actief zijn in de gezondheidszorg over allerlei, vooral governance gerelateerde, onderwerpen. Daarnaast specialiseert Marieke zich in governance and regulatory gerelateerde advisering voor – onder andere – financiale instellingen en rechtspersonen die actief zijn in de verzekerings- en pensioensector. Meer algemeen geformuleerd, werkzaamheden voor niet-beursgenoteerde maar wel gereguleerde entiteiten. Dit maakt haar de notarieel specialist voor dit soort werkzaamheden en zeer ervaren in het opstellen van statuten en reglementen voor dit soort rechtspersonen.