Gerda de Jong
Senior Associate - Advocaat

Gerda de Jong

Gerda de Jong, advocaat, is lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht in ons kantoor in Amsterdam. Zij richt zich met name op (grensoverschrijdende) fusies en overnames en joint ventures. Zij is ook lid van het zorgteam.

Over Gerda de Jong

Gerda assisteert clienten bij private equity en strategische M&A transacties, management buyouts, (inter)nationale acquisities en joint ventures. Gerda adviseert tevens over algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken, waaronder governance-gerelateerde vraagstukken.

Gerda is buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit, waar zij onderzoek doet naar de rol en de functie van het toezichthoudend orgaan van een niet-beursvennootschap in overnamesituaties.