Gerda de Jong
Senior Associate - Advocaat

Gerda de Jong

Gerda de Jong, advocaat, is lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht in ons kantoor in Amsterdam. Zij richt zich met name op (grensoverschrijdende) fusies en overnames en joint ventures. Zij is ook lid van het zorgteam.

Over Gerda de Jong

Gerda assisteert clienten bij private equity en strategische M&A transacties, management buyouts, (inter)nationale acquisities en joint ventures. Gerda adviseert tevens over algemene ondernemingsrechtelijke vraagstukken, waaronder governance-gerelateerde vraagstukken.

Gerda is buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit, waar zij onderzoek doet naar de rol en de functie van het toezichthoudend orgaan van een niet-beursvennootschap in overnamesituaties.

Opleidingen

  • Post-graduate course VU Law Academy: Mergers & Acquisitions, VU Amsterdam (the Netherlands), 2018
  • Masters in Business Law, Rijksuniversiteit Groningen (the Netherlands), 2014
  • Masters in Business Administration, Rijksuniversiteit Groningen (the Netherlands), 2014

Publicatie

  • Haanraadts, L.E. & de Jong, G (2019). Het non-concurrentiebeding in de ondernemingsrechtpraktijk: vergeet het mededingingsrecht niet. Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2019 (3-4), 78-85.

Talen

  • Nederlands
  • Engels

T: +31 20 578 50 58
M: +31 6 54 90 54 18
E: [email protected]