You are here:

Publicaties

Onze specialisten publiceren regelmatig diepgaande analyses van complexe juridische en fiscale onderwerpen. Deze publicaties zijn beschikbaar als download of, op eenvoudig verzoek, als print copy.


Bouwen in Nederland

Projectontwikkeling & bouwen in Nederland

Adequate advisering bij vastgoedprojecten vraagt om input van én goede afstemming tussen advocaten, belastingadviseurs en notarissen. Onze nieuwe uitgave ‘Projectontwikkeling & bouwen in Nederland’ biedt dan ook een handzaam en bruikbaar overzicht van de belangrijkste juridische en fiscale facetten van en voor de praktijk.

Lees meer

Bestuur en commissariaat in vogelvlucht

In deze uitgave van dit handzame voor de praktijk geschreven boekje, worden – in vogelvlucht – voor bestuurders en voor commissarissen relevante onderwerpen aan de orde gesteld. Deze variëren van besluitvorming tot taakverdeling, van benoeming tot ontslag, van de one tier board tot vertegenwoordiging en van aansprakelijkheid tot decharge en verzekering.

Lees meer
Loyens & Loeff International private clients update 2018-2019

Tips voor het Nederlandse familiebedrijf en de vermogende particulier (2020-2021)

Heeft u een familiebedrijf, bent u ondernemer en/of vermogende particulier? Dan is het juist nú een goed moment om uw (fiscale en juridische) situatie te evalueren, zo voor het einde van het jaar.

Lees meer

Q&A Werken in het buitenland 2020

Een gids voor werkgevers en hun internationale werknemers.

Lees meer
new eu mandatory disclosure rules for intermediaries

Werkgever Alert 2019

De Werkgever Alert bevat de basis van het arbeidsrecht, loonheffingen en pensioenrecht.

Lees meer
European Commission presents its 'Clean energy for all Europeans' package

Financierbaarheid van zonneparken in Nederland

Afstudeerscriptie Master of Real Estate (MRE) jaargang 2016 - 2018.

Lees meer

Privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscale aspecten van bouwen in Nederland

Het bouwrecht in Nederland is volop in beweging en er zijn diverse belangrijke ontwikkelingen in en voor de bouw- en projectontwikkelingspraktijk aan de gang. Herontwikkeling van bestaande gebouwen en verduurzaming van vastgoed zijn interessante trends, die zich naar onze verwachting de komende jaren zullen doorzetten.

Lees meer