You are here:
12 juni 2019 / nieuws

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Op 5 juni 2019 bereikten het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Welke afspraken zijn er gemaakt over de pensioenen in dit akkoord? Dit heeft Laurie Kuijpers, advocaat pensioenrecht, voor u samengevat. Lees ‘Hoofdlijnen Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel’ hieronder of klik hier voor het PDF-bestand.Sociale verzekering internationale vrachtwagenchauffeur

Europese Hof van Justitie oordeeldt dat internationale vrachtwagenchauffeurs sociaal verzekerd zijn in de lidstaat waar de onderneming is gevestigd. lees meer

Aanwijzen gerichte vrijstellingen: leg het goed vast

Rechtbank Den Haag heeft recent geoordeeld dat de werkgever de 30%-vergoeding niet had aangewezen als eindheffingsloon, omdat hij de 30%-regeling in de loonadministratie... lees meer

Nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

De Minister van Financiën heeft het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo) bij de Tweede Kamer ingediend. lees meer