You are here:
12 juni 2019 / nieuws

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Op 5 juni 2019 bereikten het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Welke afspraken zijn er gemaakt over de pensioenen in dit akkoord? Dit heeft Laurie Kuijpers, advocaat pensioenrecht, voor u samengevat. Lees ‘Hoofdlijnen Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel’ hieronder of klik hier voor het PDF-bestand.De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel

Het kabinet en de sociale partners hebben in juni 2019 een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Op 22 juni jl. heeft minister Koolmees de... lees meer

Q&A Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Op 25 juni 2020 is de NOW 2.0 in de Staatscourant gepubliceerd. Werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20% kunnen op grond van de NOW 2.0 in aanmerking... lees meer
per-1-juli-eindigt-coulanceregime-voor-toepassing-lage-ww-premie

Per 1 juli eindigt coulanceregime lage WW-premie

De coulance termijn van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van vóór 1 januari 2020 loopt op 1 juli af. lees meer