You are here:
12 juni 2019 / news

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Op 5 juni 2019 bereikten het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Welke afspraken zijn er gemaakt over de pensioenen in dit akkoord? Dit heeft Laurie Kuijpers, advocaat pensioenrecht, voor u samengevat. Lees ‘Hoofdlijnen Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel’ hieronder of klik hier voor het PDF-bestand.Verlaging pensioenen 2020

Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van ten minste 90% krijgen van Minister Koolmees uitstel voor het verlagen van de pensioenen. read more

Checklist Wet Arbeidsmarkt in Balans voor werkgevers

Wij hebben voor u een kort overzicht gemaakt met eventuele acties die u naar aanleiding van de invoering van de WAB nog dient te nemen voor of na 1 januari 2020.... read more

Toelichting Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas

Rond deze periode wordt de Gedifferentieerde Premiebeschikking Werkhervattingskas 2020 toegestuurd (met dagtekening 29 november 2019). Indien de premie onjuist... read more