You are here:
12 juni 2019 / nieuws

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Op 5 juni 2019 bereikten het kabinet, werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. Welke afspraken zijn er gemaakt over de pensioenen in dit akkoord? Dit heeft Laurie Kuijpers, advocaat pensioenrecht, voor u samengevat. Lees ‘Hoofdlijnen Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel’ hieronder of klik hier voor het PDF-bestand.De eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de belangenafweging die moet worden gemaakt bij de eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde door... lees meer

Uitstel tot 1 april 2020 voor vastleggen arbeidsovereenkomst voor toepassing lage ww-premie

Vorige maand hebben wij in de Checklist Wab geïnformeerd over de premiedifferentiatie van de WW-premie die voortvloeit uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).... lees meer

Loyens & Loeff adviseerde DeGiro B.V. bij overname door flatex AG

DeGiro B.V., in Nederland gevestigde onderneming en professionele broker, wordt overgenomen door flatex AG, een beursgenoteerde Duitse onderneming. lees meer