You are here:
24 juli 2019 / deal

Loyens & Loeff adviseerde Fleury Michon

Loyens & Loeff adviseerde Fleury Michon over de overname van 90% van de aandelen van Marfo B.V. en 37,5% van de aandelen in De Gentse Kluis N.V..De wettelijke bedenktijd

Deze versie van Genoteerd is gewijd aan het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een wettelijke bedenktijd... lees meer

Easy reference overview WBTR

Een overzicht van de wijzigingen in Boek 2 BW in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. lees meer

Coronavirus – Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. lees meer