You are here:
21 januari 2020 / deal

Loyens & Loeff adviseerde EMC Corporation

Loyens & Loeff adviseerde EMC Groep B.V., gespecialiseerd in de werving, selectie en plaatsing van zorgpersoneel in zowel de publieke als private zorg- en welzijnssector, bij de overname door Zorgzuster Holding B.V., actief als intermediair voor onder andere de thuiszorg.

Important decision of the ECJ concerning seconded employees: ability to revoke the E101/ A1 certificate issued by another member state


De wettelijke bedenktijd

Deze versie van Genoteerd is gewijd aan het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een wettelijke bedenktijd... lees meer

Easy reference overview WBTR

Een overzicht van de wijzigingen in Boek 2 BW in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. lees meer

Coronavirus – Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. lees meer