You are here:
12 oktober 2018 / nieuws

HealthBit: Verbod op gunstbetoon nader onderzocht door IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start dit najaar een onderzoek naar gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector.

Extension of the wage withholding tax exemption for scientific research personnel

Sinds 1 januari 2018 geldt het verbod op gunstbetoon bij leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit betekent dat het aanbieden van geld, diensten of goederen om de verkoop van medische hulpmiddelen te bevorderen is verboden. Het onderzoek van de IGJ zal zich richten op de deelsegmenten cardiologie, orthopedie en dentale implantaten.

Het verbod op gunstbetoon is wederkerig. Het geldt zowel voor partijen die een commercieel belang hebben bij toepassing van het medisch hulpmiddel, zoals fabrikanten en leveranciers, als voor eenieder die beroepsmatig gebruik maakt van de medische hulpmiddelen of invloed heeft op de keuze voor een medisch hulpmiddel, zoals artsen, inkopers van zorginstellingen en zorgverzekeraars. Er zijn een viertal uitzonderingen op het verbod; namelijk de vergoeding van deelnamekosten aan relevante congressen, bijeenkomsten of nascholingen, het overeenkomen van passende dienstverleningsrelaties, het aanbieden van geschenken van geringe waarde, bruikbaar in de beroepsuitoefening, of het geven van branche gerelateerde kortingen en bonussen die betrekking hebben op de inkoop van de medische hulpmiddelen.

Al sinds 2012 bestaan er regels die het gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector reguleren, welke zijn vastgelegd in de Gedragscode Medische hulpmiddelen (GMH). Na de ingang van het verbod op gunstbetoon zijn er werkafspraken opgesteld betreffende de wisselwerking tussen de GMH en de Inspectie omtrent hun bevoegdheden.

De IGJ zal in haar komend onderzoek de focus leggen op dienstverleningsovereenkomsten tussen leveranciers en zorgprofessionals binnen de deelsegmenten cardiologie, orthopedie en dentale implantaten. Daarnaast wordt er gekeken naar bijeenkomsten van desbetreffende leveranciers die zijn georganiseerd of nog moeten plaatsvinden. Indien er sprake is van overtreding van de regels, kan de Inspectie een bestuurlijke boete opleggen. De IGJ verwacht begin 2019 met resultaten te komen.

Heeft u vragen over het verbod op gunstbetoon? Neem gerust contact op met uw vaste Loyens & Loeff adviseur of met Marc Wiggers.

Volg onze Showcase Page op LinkedIn om ook daar op de hoogte gehouden te worden van nieuwe HealthBits.