You are here:
17 juli 2018 / nieuws

Fiscale aandachtspunten in de SPA bij een overname van een vennootschap uit een fiscale eenheid

Genoteerd

silver calculator

In de fusie- en overnamepraktijk komt het veelvuldig voor dat één of meerdere Nederlandse kapitaalvennootschappen uit een fiscale eenheid voor Nederlandse vennootschapsbelastingdoeleinden worden verkocht. De fiscale gevolgen daarvan vormen vaak reden voor verkoper en koper om specifieke bepalingen in de koopovereenkomst (afgekort SPA) op te nemen.

In deze Genoteerd worden enkele van deze fiscale aspecten behandeld. Hoewel de fiscale eenheidsregelgeving uitgebreid is en doorwerkt naar veel andere fiscale regelingen, zal deze bijdrage beperkt blijven tot de in de praktijk veel voorkomende aandachtspunten. Om deze aandachtspunten goed te kunnen beoordelen, wordt eerst ingegaan op enkele basis aspecten in de SPA zoals de wijze waarop de koopprijs tot stand is gekomen en welk koopprijsmechanisme wordt gehanteerd. Vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke aandachtspunten die zo nodig specifiek in de SPA geadresseerd moeten worden.


Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 10 augustus 2018. Abonneer hier op onze nieuws updates.Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven. lees meer

Easy reference overview WBTR

Een overzicht van de wijzigingen in Boek 2 BW in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. lees meer

Coronavirus – Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. lees meer