You are here:
17 juli 2018 / nieuws

Fiscale aandachtspunten in de SPA bij een overname van een vennootschap uit een fiscale eenheid

Genoteerd

silver calculator

In de fusie- en overnamepraktijk komt het veelvuldig voor dat één of meerdere Nederlandse kapitaalvennootschappen uit een fiscale eenheid voor Nederlandse vennootschapsbelastingdoeleinden worden verkocht. De fiscale gevolgen daarvan vormen vaak reden voor verkoper en koper om specifieke bepalingen in de koopovereenkomst (afgekort SPA) op te nemen.

In deze Genoteerd worden enkele van deze fiscale aspecten behandeld. Hoewel de fiscale eenheidsregelgeving uitgebreid is en doorwerkt naar veel andere fiscale regelingen, zal deze bijdrage beperkt blijven tot de in de praktijk veel voorkomende aandachtspunten. Om deze aandachtspunten goed te kunnen beoordelen, wordt eerst ingegaan op enkele basis aspecten in de SPA zoals de wijze waarop de koopprijs tot stand is gekomen en welk koopprijsmechanisme wordt gehanteerd. Vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke aandachtspunten die zo nodig specifiek in de SPA geadresseerd moeten worden.


Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 10 augustus 2018. Abonneer hier op onze nieuws updates.Wetsvoorstel UBO-register aangenomen

Het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is aangenomen. lees meer

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gepubliceerd

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ aan de Tweede Kamer aangeboden. lees meer

Q&A inzake Coronacrisis maatregelen

De afgelopen dagen zijn de noodmaatregelen ter ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het kader van het Coronacrisis verder vormgegeven. lees meer