You are here:
17 juli 2018 / nieuws

Fiscale aandachtspunten in de SPA bij een overname van een vennootschap uit een fiscale eenheid

Genoteerd

silver calculator

In de fusie- en overnamepraktijk komt het veelvuldig voor dat één of meerdere Nederlandse kapitaalvennootschappen uit een fiscale eenheid voor Nederlandse vennootschapsbelastingdoeleinden worden verkocht. De fiscale gevolgen daarvan vormen vaak reden voor verkoper en koper om specifieke bepalingen in de koopovereenkomst (afgekort SPA) op te nemen.

In deze Genoteerd worden enkele van deze fiscale aspecten behandeld. Hoewel de fiscale eenheidsregelgeving uitgebreid is en doorwerkt naar veel andere fiscale regelingen, zal deze bijdrage beperkt blijven tot de in de praktijk veel voorkomende aandachtspunten. Om deze aandachtspunten goed te kunnen beoordelen, wordt eerst ingegaan op enkele basis aspecten in de SPA zoals de wijze waarop de koopprijs tot stand is gekomen en welk koopprijsmechanisme wordt gehanteerd. Vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke aandachtspunten die zo nodig specifiek in de SPA geadresseerd moeten worden.


Lees de Genoteerd hieronder of download deze als pdf.

 

Dit artikel is verzonden als Genoteerd nieuwsbericht op 10 augustus 2018. Abonneer hier op onze nieuws updates.Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen

Met deze Genoteerd frissen wij uw kennis op over de aansprakelijkheid van bestuurders. lees meer

Terecht met terugwerkende kracht herzienings-btw nageheven

De verkoper is alsnog herzienings-btw verschuldigd als achteraf komt vast te staan dat de overdracht van vastgoed met terugwerkende kracht vrijgesteld van btw... lees meer

2% overdrachtsbelasting bij kluskavel

A-G Ettema heeft geconcludeerd tot toepassing van het 2% voor woningen en is daarbij ingegaan op de tariefsproblematiek bij transformaties. lees meer