You are here:

Nieuwsartikelen

Met onze nieuwsartikelen krijgt u een juridisch en fiscaal perspectief op recente gebeurtenissen en rechtspraak.


2021 Prinsjesdag Voorbeschouwende artikel FOB NL
Nieuws - 02 sep 2021

Mogelijke versobering of afschaffing bedrijfsopvolgingsregelingen

Op dit moment kunt u onder voorwaarden uw familiebedrijf op fiscaal vriendelijke wijze overdragen aan de volgende generatie (‘bedrijfsopvolgingsregelingen’, afgekort ‘BOR’). Naar verwachting zullen bedrijfsoverdrachten in de toekomst zwaarder worden belast. Hoewel grote wijzigingen in de huidige politieke situatie niet voor de hand liggen, zijn aankondigingen rondom de BOR met Prinsjesdag niet uit te sluiten.

lees meer
EC published its long-waited Q&A clarifying the scope of SFDR disclosures for AIFMs
Nieuws - 24 aug 2021

EC verduidelijkt de reikwijdte van SFDR; AIFMD ‘light’ beheerders zijn in scope

De Europese Commissie (EC) heeft bevestigd dat ook beheerders die bij de AFM zijn geregistreerd op basis van het registratieregime van 2:66a Wft (de AIFMD ‘light’ beheerders) moeten voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit betekent dat geregistreerde beheerders bepaalde ESG-informatie moeten opnemen op hun website, in de precontractuele informatie van fondsen die worden aangeboden (zoals PPM, prospectus, DDQ e.d.) en in sommige gevallen ook in het jaarverslag van het fonds. Geregistreerde beheerders moeten op korte termijn actie ondernemen om aan de ESG-transparantie eisen te voldoen.

lees meer
Het IPCC-rapport dwingt tot strengere maatregelen
Nieuws - 18 aug 2021

Het IPCC-rapport dwingt tot strengere maatregelen

Het internationale panel van wetenschappers dat afgelopen week met haar meest recente rapport kwam is nog nooit zo eensluidend en ferm geweest. Klimaatverandering is niet langer een risico maar een waarheid. Ook blijkt dat het resterende CO2 ‘budget’ minder is dan we dachten en dat we op de huidige voet nooit de ambities halen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken.

lees meer
Q&A Fourth temporary aid scheme to maintain employment (NOW 4) and amendment of NOW 3
Nieuws - 13 aug 2021

Q&A NOW 4 en wijziging van de NOW 3

Op 27 mei 2021 heeft het kabinet aangekondigd het steun- en herstelpakket met drie maanden te verlengen. Onderdeel van dit pakket is de NOW 4. Op 23 juli 2021 is de NOW 4 in de Staatscourant gepubliceerd. In deze Q&A komen de belangrijkste aspecten van de NOW 4 aan bod. Voorts wordt een tweetal wijzigingen van de NOW 3 besproken.

lees meer
Northern Data acquires the Dutch cryptomining company Decentric Europe for 365 million euro
Transactie - 13 aug 2021

Northern Data koopt de Nederlands cryptominer Decentric Europe voor 365 miljoen euro

Loyens & Loeff heeft Northern Data, een toonaangevende infrastructuurleverancier voor HPC-toepassingen en Bitcoin-mijnbouw, geassisteerd bij de overname van de Nederlandse cryptominer Decentric Europe voor een koopprijs van 365 miljoen euro.

lees meer
Toekomstbestendige, bankable algemene voorwaarden voor de bouwpraktijk
Nieuws - 11 aug 2021

Toekomstbestendige, bankable algemene voorwaarden voor de bouwpraktijk

Algemene voorwaarden zijn niet weg te denken uit bouwcontracten. Na de zomer organiseert het Instituut voor Bouwrecht een interessant congres over de toekomst van het bouwcontractenrecht in Nederland. Het accent ligt op de vraag of de gangbare sets van algemene voorwaarden voldoen aan de behoeften in de huidige bouwpraktijk, of herziening behoeven.

lees meer
Nu het water weg is, staat het ondernemers alsnog aan de lippen
Nieuws - 06 aug 2021

Nu het water weg is, staat het ondernemers alsnog aan de lippen

Door hevige regenval en overstromingen werd Zuid-Limburg verrast en vooral hard getroffen door een ware watersnood. Dagenlang stonden de kranten en nieuwssites vol met artikelen over de watersnood. Ook enkele verzekeraars werd een podium geboden om aan te geven dat zij de schade van (veelal) particulieren zouden vergoeden. Inmiddels is de publiciteitsstorm gaan liggen en blijkt dat (vooral) ondernemers toch met een dekkingsafwijzing worden geconfronteerd. Voor hen zijn het onzekere tijden. De bedrijfsschade loopt verder op en compensatie van verzekeraars en de overheid blijft nog uit.

lees meer
Nieuws - 04 aug 2021

Energiesolidariteit in de EU wordt nog een belangrijk punt

De laatste tijd is met name Nord Stream 2 in het nieuws, maar van de eerste versie van de gasleiding die van Rusland naar Europa gaat (Nord Stream 1) is ook nog niet alle stof neergedaald. Deze maand heeft het Europese Hof een einduitspraak gegeven in een zaak over deze pijpleiding die gevolgen zal hebben voor meer beslissingen van overheden op de energiemarkt.

lees meer
Legrand on the acquisition of Ecotap from its shareholders
Transactie - 03 aug 2021

Legrand koopt Ecotap van haar aandeelhouders

Loyens & Loeff heeft Legrand geassisteerd bij de aankoop van Ecotap, een toonaangevende Nederlandse specialist in wisselstroom- en gelijkstroomladers voor elektrische voertuigen voor woningen, bedrijven en openbare oplaadpunten, van haar aandeelhouders.

lees meer
Beleid over btw-positie commissarissen en andere toezichthouders verduidelijkt
Nieuws - 03 aug 2021

Beleid over btw-positie commissarissen en andere toezichthouders verder verduidelijkt

Bent u lid van een raad van commissarissen, raad van toezicht of commissie? Dan bent u in de meeste gevallen geen btw-ondernemer. Een recent beleidsbesluit bevestigt dit naar aanleiding van eerdere rechtspraak. Heeft uw onderneming een raad van commissarissen? Let dan op dat de commissarissen geen btw meer mogen factureren.

lees meer
Nieuws - 28 jul 2021

Watersnood in Limburg: wie betaalt de schade?

Extreme weersomstandigheden zorgden eerder deze maand voor enorme wateroverlast en overstromingen in het Limburgse heuvelland. De eerste inschattingen gaan uit van mogelijk meer dan een half miljard euro schade. Het kabinet riep de noodtoestand uit waardoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen geldt. Lost dit zelden gebruikte instrument de Limburgse problemen op of moeten de Limburgers toch hopen op dekking van verzekeraars?

lees meer
Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?
Nieuws - 26 jul 2021

Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?

Om gerichte vrijstellingen toe te passen onder de Werkkostenregeling (WKR), is vereist dat de werkgever de betreffende vergoedingen en verstrekkingen aanwijst als eindheffingsloon. Een recente aanpassing van het Handboek Loonheffingen roept de vraag op of aanwijzing nog steeds nodig is om een beroep op een gerichte vrijstelling te doen. Dit lijkt echter in contrast te staan met de veel formelere benadering van de rechter en de staatssecretaris, zoals recentelijk is gebleken uit uitspraken van Hof Den Bosch en Hof Den Haag, alsmede uit een verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (de Commissie). Dit lichten we hierna toe.

lees meer