You are here:

Nieuwsartikelen

Met onze nieuwsartikelen krijgt u een juridisch en fiscaal perspectief op recente gebeurtenissen en rechtspraak.


Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?
Bijgewerkt Nieuws - 26 jul 2021

Is toepassing van gerichte vrijstellingen werkkostenregeling (zoals de 30%-regeling) zonder aanwijzing als eindheffingsbestanddeel mogelijk?

Om gerichte vrijstellingen toe te passen onder de Werkkostenregeling (WKR), is vereist dat de werkgever de betreffende vergoedingen en verstrekkingen aanwijst als eindheffingsloon. Een recente aanpassing van het Handboek Loonheffingen roept de vraag op of aanwijzing nog steeds nodig is om een beroep op een gerichte vrijstelling te doen. Dit lijkt echter in contrast te staan met de veel formelere benadering van de rechter en de staatssecretaris, zoals recentelijk is gebleken uit uitspraken van Hof Den Bosch en Hof Den Haag, alsmede uit een verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (de Commissie). Dit lichten we hierna toe.

lees meer
Herstructurering via uitwinning van een pandrecht op aandelen
Nieuws - 21 jul 2021

Herstructurering via uitwinning van een pandrecht op aandelen

Het afgelopen jaar adviseerde Loyens & Loeff bij de herstructureringen van HEMA en IHC. Onderdeel van deze herstructureringen was een uitwinning van pandrechten op aandelen ex art. 3:251 BW: een interessant leerstuk waar restructuring, litigation en M&A samenkomen. Daarover schreven Romy Menasalvas Garrones en Kim de Bruijn twee bijdragen.

lees meer
How to manage legal risks in a time of crisis?
Nieuws - 19 jul 2021

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben onze experts aan de hand van praktisch advies de stappen besproken die kunnen worden gezet in het geval van een crisissituatie, met als doel deze crisis en de gevolgen ervan te mitigeren, managen en te boven te komen. Dit alles belicht vanuit een Benelux en Zwitsers oogpunt.

lees meer
Nieuws - 16 jul 2021

Het Internationale Arbitrageteam van Loyens & Loeff behoudt haar positie in de GAR100 ranking

Het Global Arbitration Review (GAR) heeft haar GAR100 ranking voor 2021 bekendgemaakt. Ons International Arbitration team is er zeer trots op dat het erin geslaagd is om haar positie te behouden onder de 100 wereldwijde leiders op het gebied van internationale arbitrage.

lees meer
Evenredigheid in het bestuursrecht
Nieuws - 15 jul 2021

Evenredigheid in het bestuursrecht

De (grotendeels gecodificeerde) algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen een belangrijke rol in het Nederlandse bestuursrecht, zo is maar weer eens onderstreept door een op 7 juli 2021 verschenen conclusie van staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven. In een conclusie adviseert een staatsraad advocaat-generaal op verzoek van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in bredere (maatschappelijke, juridische en internationale) context over rechtsvragen die in een concrete procedure aan de orde zijn. De conclusie van 7 juli 2021 heeft betrekking op de rol van het evenredigheidsbeginsel in relatie tot bestuurlijke maatregelen en bevat een aantal ingrijpende aanbevelingen aan zowel bestuursrechter als wetgever.

lees meer
Compass Partners sells Infinitas Learning to NPM Capital
Transactie - 12 jul 2021

Compass Partners verkoopt Infinitas Learning aan NPM Capital

Infinitas Learning, moederbedrijf van educatieve uitgeverijen Noordhoff (Nederland), Liber (Zweden) en Plantyn (België) is door Compass Partners International verkocht aan NPM Capital.

lees meer
Deutsche Private Equity (DPE) bij de overname van alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Quint Holding B.V., via AWK Group AG
Transactie - 06 jul 2021

Deutsche Private Equity (DPE) heeft het voornemen om alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Quint Holding B.V. over te nemen, via AWK Group AG

Loyens & Loeff heeft Deutsche Private Equity (DPE) bijgestaan met de overname door Q-Consulting Holding B.V. (een dochtervennootschap van AWK Group AG) van Quint Holding B.V.

lees meer
Nieuws - 02 jul 2021

Hoge Raad oordeelt opnieuw over box 3

De Hoge Raad oordeelde vandaag in twee zaken over de vermogensrendementsheffing van box 3. Ditmaal gaat het over box 3 zoals deze sinds 1 januari 2017 is vormgegeven. Volgens de Hoge Raad kan de omstandigheid dat een belastingplichtige inteert op zijn vermogen door de heffing in box 3 een aanwijzing zijn dat er sprake is van een individuele buitensporige last.

lees meer
Vrachtvliegers Martinair Cargo alsnog in dienst bij KLM
Nieuws - 30 jun 2021

Vrachtvliegers Martinair Cargo alsnog in dienst bij KLM

Na jarenlang procederen hebben 116 (oud-)vrachtvliegers van Martinair Cargo alsnog gelijk gekregen. Op 8 juni 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep bepaald dat de (oud-)vrachtvliegers van Martinair Cargo als gevolg van overgang van onderneming op 1 januari 2014 van rechtswege zijn overgegaan naar KLM.

lees meer
De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking van verkoop van alcohol
Nieuws - 30 jun 2021

De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking van verkoop van alcohol

De laatste weken kon je soms winkelwagens en karren vol kratten bier in het stadsbeeld zien. Die werden niet alleen veroorzaakt door het EK, maar ook door een dreigende verkoopbeperking van alcoholische dranken. De reden daarvan is de wijziging van de Drank- en horecawet, die per 1 juli 2021 ook meteen wordt omgedoopt tot de Alcoholwet.

lees meer
De Corporate PPA… wat is het en hoe werkt het?
Nieuws - 23 jun 2021

De Corporate PPA: Wat is het en hoe werkt het?

In deze bijdrage geven wij nadere uitleg bij een contractsvorm voor de inkoop van elektriciteit die de laatste tijd met enige regelmaat in het nieuws is; de Corporate PPA. Diverse bedrijven, zoals Heineken, Google, Philips en Akzo, zoeken in de pers aandacht voor het aangaan van een overeenkomst voor de afname van duurzame elektriciteit afkomstig van een zonneweide of een windpark.

lees meer
General Atlantic invests in Mollie
Transactie - 21 jun 2021

General Atlantic investeert in Mollie

Loyens & Loeff heeft General Atlantic geadviseerd.

lees meer