You are here:

Nieuwsartikelen

Met onze nieuwsartikelen krijgt u een juridisch en fiscaal perspectief op recente gebeurtenissen en rechtspraak.


Goederenhotel vastgoed arrest
Bijgewerkt Nieuws - 16 apr 2021

Verkrijging self-storage vennootschap belast met overdrachtsbelasting?

Helaas is nog niet duidelijk of bij de verkrijging van alle aandelen in een BV met een ‘self-storage’ bedrijf overdrachtsbelasting is verschuldigd over het in dat kader gebruikte vastgoed. De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat voor het beantwoorden van deze vraag nog moet worden onderzocht of vanuit het perspectief van klanten sprake is van de huur van opslagruimte (vastgoedexploitatie) of dat deze huur ondergeschikt is aan bijkomende diensten die worden afgenomen. Als de huur ondergeschikt is, zou er voor overdrachtsbelastingdoeleinden geen sprake zijn van vastgoedexploitatie. In dat geval zou er geen overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. De nadere beoordeling is nu aan het Hof Amsterdam.

lees meer
Goldman Sachs sells shopping centres in Tubbergen and The Hague
Bijgewerkt Transactie - 16 apr 2021

Goldman Sachs verkoopt winkelcentra in Tubbergen en Den Haag

Goldman Sachs Group, Inc. verkoopt winkelcentra in Tubbergen (Eendracht) en Den Haag (Hildo Kroplaan) aan Heeneman & Partners.

lees meer
Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad hoe nu verder
Bijgewerkt Nieuws - 15 apr 2021

Het Booking.com–arrest van de Hoge Raad: hoe nu verder?

De Hoge Raad heeft bij arrest van 9 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:527) geoordeeld dat Booking.com kwalitatief een ‘(online) reisagent’ is zoals vermeld in de verplichtstellingsbeschikking van de minister voor het bedrijfstakpensioenfonds Reisbranche (bpf Reisbranche). Met dit oordeel is echter nog niet de vraag beantwoord of Booking.com met ingang van 1 januari 1999 kwalitatief én kwantitatief een werkgever binnen de bedrijfstak Reisbranche is.

lees meer
Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed
Nieuws - 15 apr 2021

Zorginstellingen verplicht om zorgvastgoed op marktwaarde te laten (her)taxeren

Zorginstellingen staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in de wijze waarop hun vastgoed wordt gewaardeerd. Vanaf 1 juli 2021 moeten banken de marktwaarde van vastgoed als uitgangspunt nemen bij het verstrekken van financieringen. In deze Healthbit gaan wij in op de ontwikkelingen en de verplichtingen waar zorginstellingen op korte termijn aan moeten voldoen.

lees meer
Altor Equity Partners sells Centralpoint group to Dustin Group
Bijgewerkt Nieuws - 13 apr 2021

Altor Equity Partners verkoopt Centralpoint groep aan Dustin Group

Loyens & Loeff adviseerde Rotla bij de verkoop van de Centralpoint groep aan Dustin Group.

lees meer
Nieuws - 09 apr 2021

Verkrijging van aandelen door fondsbeheerder belast met overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van aandelen in vastgoed-BV’s door een fondsbeheerder is ook overdrachtsbelasting verschuldigd als deze beheerder geen enkel economisch belang krijgt bij de aandelen. Dat geldt zelfs in een situatie waarin de beleggers bij een directe aankoop van de aandelen geen overdrachtsbelasting zouden zijn verschuldigd, maar gedwongen zijn om de aandelen te laten houden door een beheerder. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

lees meer
Artikel - 08 apr 2021

Belangrijke ontwikkelingen op de markt voor consumptief krediet

Per 1 april 2021 is een nieuwe leennormenmethodiek in de gedragscodes van de VFN en NVB in werking getreden. Door de aanscherping van de leennormen moet een kredietaanbieder de financiële situatie van de klant preciezer in kaart brengen. Over deze en andere ontwikkelingen voor kredietaanbieders heeft minister Hoekstra de Tweede Kamer in zijn brief van 11 februari 2021 geïnformeerd.

lees meer
Transactie - 01 apr 2021

De aandeelhouderscommissie van Stedin Groep stemt in met verzoek van Stedin om aandeelhouders te vragen om kapitaalbijdrage van EUR 200 miljoen

Loyens & Loeff adviseert 44 gemeentelijke aandeelhouders van Stedin Groep (vertegenwoordigd door de Stedin Aandeelhouderscommissie) bij de voorbereiding van een voorstel voor een kapitaalinbreng van EUR 200 miljoen en daarmee samenhangende wijzigingen in het bestuur van Stedin.

lees meer
Nordian Capital on the sale of IGS GeboJagema
Transactie - 31 mrt 2021

Nordian Capital verkoopt IGS GeboJagema aan Smile Invest en minderheidsinvesteerder Rabo Corporate Investments

Loyens & Loeff adviseerde Nordian Capital bij de verkoop van IGS GeboJagema, een marktleider in hightech medische matrijzen, aan Smile Invest en minderheidsinvesteerder Rabo Corporate Investments. De transactie is afhankelijk van het verkrijgen van de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders.

lees meer
Nieuws - 30 mrt 2021

Consultatievoorstel: vanaf 2022 mogelijk andere fiscale behandeling van de open CV en het open FGR

Op 29 maart 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ (het consultatievoorstel) gepubliceerd. Het consultatievoorstel omvat regels waardoor per 1 januari 2022 de fiscale behandeling van de open commanditaire vennootschap (open CV) en het open fonds voor gemene rekening (open FGR) zou kunnen wijzigen. Ook de fiscale behandeling van buitenlandse rechtsvormen waarvoor geen vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm bestaat, zal vanaf 1 januari 2022 mogelijk veranderen.

lees meer
Artikel - 26 mrt 2021

Nederlandse Belastingdienst publiceert Handboek Loonheffingen 2021

De Nederlandse Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd.

lees meer
Transactie - 25 mrt 2021

Torqx Capital Partners is een partnership aangegaan met Adriaan Verhoef voor de acquisitie van Technisch Handelsburo Verhoef B.V.

Loyens & Loeff adviseerde Torqx Capital Partners bij de overname van Technisch Handelsbureau Verhoef B.V.

lees meer