You are here:

Nieuwsartikelen

Met onze nieuwsartikelen krijgt u een juridisch en fiscaal perspectief op recente gebeurtenissen en rechtspraak.


Nieuws - 14 jan 2022

Het Didam-arrest: mededinging en transparantie bij uitgifte grond door overheid

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de verkoop van een perceel door de gemeente Montferland aan een private partij (projectontwikkelaar). De mogelijke gevolgen van dit Didam-arrest houden de gemoederen sindsdien behoorlijk bezig, met name in de vastgoedpraktijk.

lees meer
Group of tax advisers starts their own company Huygens Quantitative Tax Consulting B.V.
Persbericht - 12 jan 2022

Groep belastingadviseurs start eigen onderneming Huygens Quantitative Tax Consulting B.V.

Amsterdam, 12 januari 2022 – Belastingadviseurs Mark van Casteren, Rutger Hafkenscheid, Stephan Kraan en Quirijn Knab verlaten Loyens & Loeff om een eigen onderneming te starten. De groep zal zich richten op het geven van kwantitatieve fiscale adviezen, waaronder het opstellen en ontwikkelen van modellen voor kwantitatieve transfer pricing analyse, onder de naam Huygens Quantitative Tax Consulting B.V.

lees meer
Nieuws - 11 jan 2022

De financiering van ‘Groninger akte’-transacties na het arrest Rabobank/Reuser

Michelle Broere en Mark Heddema hebben een artikel gepubliceerd in het vakblad "Onderneming & Financiering" over de financiering van ‘Groninger akte’-transacties (i.e. levering van vastgoed onder de voorwaarde van betaling van de koopprijs) in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad in Rabobank/Reuser. Klik hier voor de volledige tekst van de publicatie.

lees meer
Nieuws - 04 jan 2022

Aanpassing Arbovrijstelling in de Werkkostenregeling

Aanpassing Arbovrijstelling in de (Werkkostenregeling) WKR met verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet. Met ingang van 1 januari 2022 bevat de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 een verwijzing naar artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor arbeidsomstandighedenvoorzieningen (‘Arbo-voorzieningen’) nog slechts zijn vrijgesteld voor zover de kosten direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

lees meer
Nieuws - 24 dec 2021

Hoge Raad: vermogensrendementsheffing van box 3 sinds 2017 in strijd met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in een arrest geoordeeld over de vermogensrendementsheffing van box 3 zoals deze sinds 1 januari 2017 is vormgegeven. De Hoge Raad oordeelt dat de vermogensrendementsheffing van box 3 sinds 2017 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en biedt rechtsherstel aan de belastingplichtige.

lees meer
supreme-Court-clarifies-corona-lease-discount-for-business-premises
Nieuws - 24 dec 2021

Hoge Raad schept duidelijkheid over Corona huurkorting bij bedrijfspanden

Op de vooravond van Kerst heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg heeft gesteld. In deze prejudiciële procedure staat centraal of en, zo ja, op welke wijze de overeengekomen huurprijs kan worden verminderd als een huurder van bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 BW, die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van publiek, deze ruimte niet of slechts in geringe mate kan exploiteren als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie. De Hoge Raad biedt in diens uitspraak een duidelijk kader.

lees meer
Nieuws - 23 dec 2021

ACM wil fusies in de verpleeghuissector voortaan anders beoordelen

In een recent gepubliceerd consultatiedocument heeft de ACM haar intentie gedeeld om de toets te wijzigen op basis waarvan zij concentraties beoordeelt in de verpleeghuissector. De ACM wil zich in het vervolg voornamelijk concentreren op de zorginkoopmarkt en minder op de zorgverleningsmarkt. De ACM wacht op dit moment de reacties af.

lees meer
Nieuws - 23 dec 2021

Genoteerd: Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet

Sinds 1 juli 2016 bestaat in Nederland de Wet Huis voor Klokkenluiders. Op basis van deze wet zijn werkgevers met tenminste 50 werknemers, verplicht een interne regeling te hebben voor het doen van meldingen van vermoedens van misstanden.

lees meer
Summit Partners sells Viroclinics-DDL to Cerba Healthcare
Transactie - 22 dec 2021

Summit Partners verkoopt Viroclinics-DDL aan Cerba Healthcare

Loyens & Loeff heeft Summit Partners bijgestaan bij de voorgenomen verkoop van Viroclinics-DDL, een bedrijf dat een breed scala aan virologie gerelateerde diensten aanbiedt op het gebied van niet-klinische en klinische studies, klinische diagnostiek, assay ontwikkeling en klinische trial logistiek aan Cerba Healthcare, een toonaangevende mondiale speler op het gebied van medische diagnoses.

lees meer
Nieuws - 21 dec 2021

GroenLinks dient sterk gewijzigd initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ in bij de Tweede Kamer

Op 8 december 2021 heeft GroenLinks een herzien initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ ingediend bij de Tweede Kamer. Hoewel de kern van het wetsvoorstel onveranderd blijft, hebben de voorgestelde wijzigingen grote impact op de reikwijdte en werking van het initiatiefwetsvoorstel. De conditionele eindafrekening kent een franchise van 50 miljoen euro en zou met terugwerkende kracht vanaf 8 december 2021 (09.00 uur) van toepassing zijn.

lees meer
Nieuws - 21 dec 2021

Een Tackling podcast over zorgverzekeringpolissen en het hinderpaalcriterium

In onze podcastserie 'Tackling' gaan we samen met bedrijfsleiders, belangengroepen en deskundigen uit de sector in op de zakelijke, juridische en fiscale implicaties van sociale en economische trends voor bedrijven. Benieuwd naar de laatste aflevering? Lees dan hieronder verder.

lees meer
ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn
Nieuws - 20 dec 2021

ACM trekt na uitspraak Europees Hof boete Liander in voor overschrijden aansluittermijn

Gelukwensen aan Liander met het behalen van dit bijzondere resultaat.

lees meer