You are here:

Bestuursrecht

Ondernemingen komen bij de uitoefening en uitbreiding van hun activiteiten steeds vaker in contact met de overheid. Overheidsvoorschriften veranderen immers voortdurend. Vaak wordt met overheidsinstanties samengewerkt, maar soms zijn er conflicten. In beide situaties is degelijke juridische bijstand onmisbaar om een optimaal resultaat te behalen. Loyens & Loeff biedt deze bijstand in elk stadium van contact, zowel voor, tegen als met overheidsinstellingen.


Integrale ondersteuning

U krijgt bij ons advies op maat bij alles wat onder bestuursrecht valt; van overheidsbesluiten, het aanvragen van vergunningen of andere goedkeuringen, tot procedures die te maken hebben met handhaving en regelgeving. U kunt zowel vóór, tijdens als na uw contacten met overheidsinstellingen rekenen op deskundig strategisch advies.

Brede expertise

U kunt bij ons team terecht voor bestuursrechtelijk advies, en voor ondersteuning bij rechtszaken op het gebied van zowel algemeen als specifiek bestuursrecht. Voorbeelden zijn:

  • subsidies voor ondernemingen en instellingen, ook procedures in bezwaar en beroep;
  • het voeren van procedures tegen wet- en regelgeving (bijvoorbeeld in de farmaceutische en voedingsindustrie);
  • handhavingsactiviteiten door toezichthouders tegen bedrijven, bijvoorbeeld in het kader van het milieu-, bouw-, en drank-en-horecarecht;
  • het helpen verkrijgen van goedkeuringen en vergunningen om bepaalde activiteiten uit te voeren;
  • het met spoed begeleiden van ondernemingen bij incidenten of ongevallen (bijvoorbeeld op milieurechtelijk gebied) wanneer bestuurlijke of zelfs strafrechtelijke handhaving dreigt. We doen dit soms samen met onze specialisten van corporate investigations;
  • begeleiding bij internationale handelssancties; en
  • vergoeding voor schade veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij verlenen u gespecialiseerd advies voor zaken met zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtrechtelijke componenten: milieurecht, ruimtelijke ontwikkelingen en bouwen & energie. Via nieuwsbrieven, publicaties en seminars houdt ons team u ook tijdig op de hoogte van relevante ontwikkelingen.