You are here:

Aanbestedingsrecht

Overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen en bepaalde nutsbedrijven hebben niet de vrijheid om contracten te sluiten. Bij het gunnen van opdrachten voor werken, leveringen, diensten of concessies moeten ze zich vaak houden aan de regels voor overheidsopdrachten. Reken op de experts van Loyens & Loeff om u te adviseren bij elke stap van de aanbestedingsprocedure.


Publieke & private partijen

Overheden en publiekrechtelijke instellingen moeten zich bij het sluiten van overeenkomsten met derden aan algemene transparantie- en aanbestedingsregels houden. Dat geldt zelfs wanneer de regels voor openbare aanbestedingen niet van toepassing zijn. Ook particuliere ondernemingen die willen inschrijven op overheidsopdrachten in lokale, EU- of internationale openbare aanbestedingsprocedures, moeten rekening houden met een complex geheel aan regels en potentiële risico’s van non-compliance. U kunt op de specialisten/ experts van Loyens & Loeff rekenen om u doorheen het hele proces te loodsen.

Alomvattend & strategisch advies

U kunt bij ons terecht voor strategisch advies en ondersteuning bij uw transacties; van hoe u deelneemt aan een openbare aanbestedingsprocedure tot hoe u een samenwerking kan aangaan met andere commerciële of publieke partijen. Wij adviseren u ook bij elke vorm van aanbestedingsgeschillen, zowel vóór als tijdens een procedure bij de bestuurs- of civiele rechter.

Brede ervaring

Ons Procurementteam, verspreid over meerdere kantoren, ondersteunt alle partijen die bij een gunningsproces betrokken zijn. In welke sector u ook werkt, onze advocaten zijn vertrouwd met vragen over aanbestedingen in een grote verscheidenheid van bedrijfstakken, van infrastructuur en energie, tot zorg & farma, en IT. Om u steeds een geïntegreerd advies te bieden, werkt ons team, wanneer nodig, ook nauw samen met andere experts binnen ons kantoor, van fiscale zaken en ondernemingsrecht, tot mededingingsrecht en vastgoed.

Nieuws - 04 april 2019 - Nederland

Schikken met OM kan leiden tot uitsluiting aanbesteding

De ophef over de schikking tussen een grote bank en het OM is u vast niet ontgaan. Deze bank is huisbankier van de Staat, maar de schikking leek daar geen gevolgen...
lees meer
  1. vorige
  2. 1
  3. 2