Loyens & Loeff

Reiswijzer 2011: randvoorwaarden bij gebiedsontwikkeling

Intervenants internes
Localisation
Loyens & Loeff Rotterdam (Blaak 31)
Date
Début : 25-05-2011 09:00

Programma

Ontbijtbijeenkomst met gasten en specialisten van Loyens & Loeff op het gebied van projectontwikkeling, aanbestedingsrecht, staatssteun en bestuursrecht over de Reiswijzer 2011. In bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

Aanbestedingsrecht

  • aanbestedingsplicht
  • ruimte voor eigen voorstellen marktpartijen (unsolicited proposals)
  • inrichting van selectie / aanbestedingsprocedure

Projectontwikkeling

  • zelfrealisatie, onteigening
  • wijze van contracteren / inhoud van contract / samenwerking

Bestuursrecht

  • bestemmingsplan, omgevingsvergunning en exploitatieplan (Wro, Wabo)
  • Crisis– en Herstelwet

Staatssteun

  • financiering onrendabele top 
  • bepaling prijzen bij grondtransacties

In de ontbijtbijeenkomst worden de onderwerpen toegelicht en worden visies en problemen geïnventariseerd. Van de geanonimiseerde bijdragen van de deelnemers wordt een verslag gemaakt, dat aan de deelnemers en – na verwerking van hun opmerkingen – aan de Europese Commissie en de ministeries van EI&L en Infrastructuur & Milieu wordt toegezonden.  

Voor wie

Marktpartijen (ontwikkelaars en aannemers) en gemeenten.

Maximaal 10 - 15 deelnemers. 

Meer informatie

Programma: maurice.essers@loyensloeff.com  

Organisatie: debora.kok@loyensloeff.com

Aanmelden

Deelname kost 25 euro. Dit is inclusief het boekje “Jurisprudentie voor de gebieds- en projectontwikkelingspraktijk”. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en routebeschrijving.