You are here:

Matter Assessment Commissie

We hanteren procedures voor bestaande en nieuwe (klant)zaken. De Matter Assessment Commissie fungeert daarbij als adviesorgaan.

Zoals vermeld in onze value statement, laten we de hoogste professionele normen gelden in alles wat we doen. We respecteren en houden ons aan de wetten, professionele voorschriften en regelgeving die op ons van toepassing zijn. We volgen uiteraard maatschappelijke ontwikkelingen en verschuivende publieke opinies die van invloed kunnen zijn op ons werk.

We hebben een Matter Assessment Commissie ingesteld die als adviesraad en klankbord fungeert bij  de vraag of we bepaalde instructies en projecten zouden moeten accepteren of in sommige zaken kunnen adviseren. Dit zogenaamde MAC-beoordelingsproces maakt deel uit van ons cliënt- en zaakacceptatieproces. Al onze partners en associates zijn verplicht de MAC te raadplegen in zaken met een verhoogd risico.