You are here:

Disclaimer

Loyens & Loeff België

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de onderstaande voorwaarden. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze voorwaarden.

Wettelijke informatie

Loyens & Loeff is een burgerlijke vennootschap onder de commerciële vorm Loyens & Loeff CVBA/SCRL, Avenue de Tervueren 2 / Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, België. RLP Brussels 0821.233.870 - IBAN: BE83 7350 2462 1315 - BIC: KREDBEBB.

Aansprakelijkheidsbeperking

Behoudens bijkomende beperkingen is de aansprakelijkheid van Loyens & Loeff en haar advocaten beperkt tot de bedragen die onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden uitbetaald.

Inhoud van de website

De informatie op deze website is louter en alleen ter informatie en dient in geen geval als juridisch advies te worden opgevat.

Het is mogelijk dat het materiaal op deze website niet de meest recente ontwikkelingen weerspiegelt. Onze advocaten zijn niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website.

Advocaat-cliënt relatie

Het verzenden en/of ontvangen van informatie via deze website of via e-mail betekent niet dat u cliënt bent of wordt van Loyens & Loeff.

Loyens & Loeff aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het directe of indirecte gebruik van deze website. Loyens & Loeff wijst tevens elke aansprakelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit onderbrekingen in de beschikbaarheid van haar online website-diensten als gevolg van technische storingen, virussen of andere factoren waarop zij geen invloed heeft.

Toepasselijk recht en rechtsgebieden

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil in verband met het gebruik van de website van Loyens & Loeff valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Contact

Indien u meer informatie wenst over deze gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar information@loyensloeff.com