Sara De Moor
Medewerker - Advocaat

Sara De Moor

Sara De Moor, advocaat, is lid van de Banking & Finance praktijkgroep in ons kantoor te Brussel. Zij is gespecialiseerd in financiële regelgeving.

Over Sara De Moor

Sara verschaft advies aan entiteiten in verschillende aangelegenheden met betrekking tot Europees en Belgisch bancair en financieel recht, met bijzondere aandacht voor financieel toezicht en compliance

Sara is actief betrokken bij de Nederlandstalige balievereniging van Brussel (VPG).

Zij vervroegde Loyens & Loeff in 2019.