You are here:
27 juni 2019 / nieuws

Implementatie Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) in Nederland, België en Luxemburg

De Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD: Anti-Tax Avoidance Directive) zoals goedgekeurd door de Europese Raad op 20 juni 2016 en verder gewijzigd op 25 oktober 2016 bevat vijf antimisbruikbepalingen die de lidstaten van de Europese Unie (lidstaten) moeten implementeren in hun nationale wetgeving.

Employment tax

The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer