You are here:
27 juni 2019 / nieuws

Implementatie Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) in Nederland, België en Luxemburg

De Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD: Anti-Tax Avoidance Directive) zoals goedgekeurd door de Europese Raad op 20 juni 2016 en verder gewijzigd op 25 oktober 2016 bevat vijf antimisbruikbepalingen die de lidstaten van de Europese Unie (lidstaten) moeten implementeren in hun nationale wetgeving.

Employment tax

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... lees meer
Belgian team collecting the award for 'Best Law Firm of the Year' during the Trends Legal Awards 2019

Loyens & Loeff België wint twee awards tijdens Trends Legal Awards

We zijn verheugd aan te kondigen dat we niet alleen de award 'Best Law Firm of the Year' hebben gewonnen, maar ook de award voor 'Best Law Firm in Tax Law' tijdens... lees meer
Constitutional Court annuls tax on securities accounts

Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks

Op 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de effectentaks vernietigd. De vernietiging geldt evenwel enkel voor de toekomst. lees meer