You are here:
08 juli 2020 / nieuws

Einde van ‘de kaasroute’?

In België is in principe geen schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen gedaan in een buitenlandse notariële akte. In de Belgische successieplanning is het dan ook niet ongewoon om dergelijke schenkingen te doen voor Nederlandse (de zgn. 'kaasroute') of Zwitserse notaris.
Een wetsvoorstel van 17 juni beoogt deze onbelaste schenkingen vanaf 1 december aan banden te leggen.

The end of tax-free gifts made before foreign notaries?

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en het Frans.

Onbelaste schenkingen voor buitenlandse notaris

De Belgische schenkbelasting is een registratiebelasting: schenkbelasting is dus enkel verschuldigd indien de schenkingsakte wordt geregistreerd in België.

Huidig artikel 19 van het Wetboek Registratierechten voorziet enkel in een verplichte registratie voor Belgische notariële akten.

Een schenking van roerende goederen verleden voor een Belgische notaris geeft bijgevolg steeds aanleiding tot heffing van schenkbelasting. Het toepasselijk tarief wordt bepaald door de gewesten:

 

Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest

In rechte lijn / tussen (kwalificerende) partners

3%

3,3%

Tussen andere personen

7%

5,5%

Buitenlandse schenkingsakten vallen vandaag niet onder de registratieverplichting van artikel 19.

Een veelgebruikte planningstechniek bestaat er daarom in om roerende goederen te schenken voor een buitenlandse notaris. Indien deze schenkingsakte vervolgens niet vrijwillig ter registratie wordt aangeboden, is geen schenkbelasting verschuldigd in België. Wel bestaat in dit geval een risico op erfbelasting aan (hoge) progressieve tarieven. Indien de schenker overlijdt als Belgisch rijksinwoner binnen de 3 jaar na de schenking, zal erfbelasting verschuldigd zijn in België. Eerder heeft het Vlaams Gewest aangekondigd deze termijn te zullen verlengen tot 4 jaar, deze termijn ligt nu reeds op 7 jaar voor de schenking van kwalificerende familiale ondernemingen of vennootschappen.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van 17 juni voorziet in een uitbreiding van de registratieverplichting voor buitenlandse schenkingsakten.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zal voortaan dus ook schenkbelasting verschuldigd zijn over de schenking van roerende goederen gedaan voor buitenlandse notaris.

Het voorstel viseert alle schenkingen, i.e. zowel de schenkingen gedaan in volle eigendom als de schenkingen gedaan met voorbehoud van vruchtgebruik.

Inwerkingtreding (Bijgewerkt op 8 juli 2020)

Het wetsvoorstel werd op dinsdag 7 juli behandeld door de Kamercommissie Financiën en Begroting.

Volgens de meest recente berichten werd de inwerkingtreding van de wet door de Commissie vastgelegd op 1 december 2020.

Uiteraard dient het voorstel nog door het parlement tot wet te worden gestemd.

Belgisch ingezetenen die nog een onbelaste notariële schenking wensen te doen, zullen er dus snel bij moeten zijn.

Hand- of bankgiften blijven onbelast

Het wetsvoorstel voorziet niet in een verplichte registratie van hand- of bankgiften.
De mogelijkheid tot onbelast schenken via hand- of bankgift wordt bijgevolg ongemoeid gelaten.
Ook hier dient te schenker echter nog steeds rekening te houden met het risico op erfbelasting bij overlijden binnen 3 jaar na de schenking.

Contact

Wij volgen het wetsvoorstel voor u op en houden u op de hoogte. Aarzelt u niet om contact op te nemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff indien u vragen mocht hebben.covid-19-related-vat-measure

COVID-19 maatregel voor btw

Vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020 lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer