You are here:
22 oktober 2020 / nieuws

De impact van het verbod op onrechtmatige bedingen creëert rechtsonzekerheid voor M&A praktijken

Via de wet van 4 april 2019 m.b.t. het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen (de “B2B Wet”) heeft de Belgische wetgever een verbod op onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen ingevoerd. De B2B Wet verbiedt met name elk beding dat, individueel of samen met andere bedingen in de overeenkomst, leidt tot een manifest onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van partijen. Enkel de zogenaamde “essentiële bedingen” in een contract zijn niet aan deze test onderworpen op voorwaarde dat zij duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld (transparantietest).

B2B prohibition of unfair clauses creates legal uncertainty for M&A practice

De B2B Wet omvat verder ook een zwarte lijst (4 clausules die onweerlegbaar vermoed worden onrechtmatig en dus verboden te zijn) en een grijze lijst (8 clausules waarvan de onrechtmatigheid vermoed wordt maar waarbij het tegendeel bewezen kan worden). Wij verwijzen naar de pagina 'Nieuwe regels in B2B-relaties' voor een gedetailleerde analyse van de B2B Wet.

De B2B Wet creëert een hoge mate van rechtsonzekerheid die ook belangrijke gevolgen kan hebben voor de Belgische praktijk inzake fusies en overnames.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Impact of the B2B law on real estate contracts

Impact van de B2B wetgeving op vastgoedovereenkomsten

Met de wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties (de... lees meer
How will the B2B Law affect distribution and services agreements?

Wat is de impact van de B2B Wet op uw distributie- en dienstenovereenkomsten?

Met de wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties (de... lees meer
How will the B2B law affect general terms and conditions?

Wat is de invloed van de B2B-wetgeving op de algemene voorwaarden?

Met de wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties (de... lees meer