You are here:

Recentste fiscale en juridische ontwikkelingen in België

Wij delen graag onze vakkennis met u. Wij houden u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de fiscale en juridische sector.

From nov 2020
Till nov 2020

Constitutional Court annuls tax on securities accounts
Nieuws - 18 okt 2019

Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks

Op 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de effectentaks vernietigd. De vernietiging geldt evenwel enkel voor de toekomst.

lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 17 okt 2019

Eerlijk duurt het langst bij het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

In het arrest C-267/18 van 3 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de uitsluitingsgrond van de EU-richtlijnen van 2014 voor overheidsopdrachten...

lees meer
renewable energy solar power plant
Artikel - 10 okt 2019

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU – augustus en september 2019

Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving...

lees meer
Nieuws - 09 okt 2019

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet...

lees meer
Nieuwe Vlaamse regering: geplande belastinghervormingen
Nieuws - 03 okt 2019

Nieuwe Vlaamse regering: geplande belastinghervormingen

De formateursnota van de Vlaamse regering van medio augustus werd recent omgezet in een Vlaamse beleidsverklaring. De formateursnota voorzag onder meer in de...

lees meer
The priorities of the new Brussels Government - Zoning and planning
Nieuws - 01 okt 2019

De nieuwe Brusselse regering - Stedenbouw en ruimtelijke ordening

De nieuwe Brusselse regering voorziet maatregelen met betrekking tot stedenbouwkundige lasten, stedenbouwkundige inlichtingen en de vergunningsprocedure.

lees meer
Nieuws - 24 sep 2019

Staatssteun update: het Gerecht van de EU bepaalt het kader voor de Europese Commissie inzake handhaving “arm’s-length transfer pricing” onder staatssteunregels

Op 24 september 2019 bevestigde het Gerecht van de EU het besluit van de Commissie dat Fiat onrechtmatige staatssteun verkreeg van Luxemburg, en vernietigde...

lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 19 aug 2019

Ambitieuze plannen tot hervorming van Vlaamse erf- en schenkbelasting

Recent werd de formateursnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering gepubliceerd. De formateursnota bevat enkele opmerkelijke voorstellen op het vlak...

lees meer
More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry
Artikel - 19 jul 2019

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden...

lees meer
Belgian notaries and digitisation: a (new) love affair
Artikel - 19 jul 2019

Het Belgisch notariaat en digitalisering: een (nieuwe) romance

Digitalisering en innovatie zijn alomtegenwoordig. De tendens is ook manifest aanwezig in het vastgoed- en M&A-transactieproces. Voor we ingaan op het kopen...

lees meer
Renaissance of the Belgian PPP market
Nieuws - 18 jul 2019

Heropleving van de Belgische PPP markt

Publiek-private samenwerking (PPS) was traditioneel een aantrekkelijke structuur om grote infrastructuurprojecten te financieren in België. Het model kwam echter...

lees meer
Belgian Federal Agency denounces hospitals’ public procurement practices
Nieuws - 17 jul 2019

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt bepaalde praktijken van ziekenhuizen inzake overheidsopdrachten aan de kaak

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een omzendbrief gepubliceerd over de interactie tussen de regels met betrekking...

lees meer