You are here:

Recentste fiscale en juridische ontwikkelingen in België

Wij delen graag onze vakkennis met u. Wij houden u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de fiscale en juridische sector.

Belgian Federal Agency denounces hospitals’ public procurement practices
Nieuws - 17 juli 2019 - België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt bepaalde praktijken van ziekenhuizen inzake overheidsopdrachten aan de kaak

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een omzendbrief gepubliceerd over de interactie tussen de regels met betrekking...
lees meer
Maria-Clara Van den Bossche is the new president of the the young bar association at the Dutch-speaking bar of Brussels
Nieuws - 27 juni 2019 - België

Maria-Clara Van den Bossche, de nieuwe voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap

Maria-Clara Van den Bossche is verkozen tot voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap voor het jaar 2019-2020.
lees meer
Premium paid by a third party to your employees
Nieuws - 26 juni 2019 - België

Premie betaald door derde onderworpen aan RSZ

In haar arrest van 20 mei 2019 bevestigt het Hof van Cassatie dat een premie, betaald door een derde aan werknemers die niet bij hem in dienst zijn, als loon...
lees meer
Free flow of non-personal data and GDPR
Nieuws - 19 juni 2019 - België

Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens en GDPR

De nieuwe Verordening 2018/1807 betreffende het vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens is van toepassing sinds 28 mei 2019. Het voornaamste doel van...
lees meer
New address for Loyens & Loeff Belgium
Nieuws - 17 juni 2019 - België

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België

We zijn verheugd aan te kondigen dat Loyens & Loeff België een nieuw adres heeft vanaf 17 juni 2019.
lees meer
A legal framework for pop-up stores in the Brussels-Capital Region
Nieuws - 07 juni 2019 - België

Een wettelijk kader voor pop-up winkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 19 mei 2019 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een wettelijk kader voor handelshuur op korte termijn.
lees meer
First Belgian GDPR fine
Nieuws - 04 juni 2019 - België

Eerste Belgische GDPR boete

Op 28 mei 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste administratieve geldboete opgelegd sinds de inwerkingtreding van de GDPR. Een burgemeester...
lees meer
two people checking a document
Nieuws - 24 mei 2019 - België

Nieuwe wetgeving biedt meer bescherming in B2B relaties

Vandaag werd een nieuwe wet gepubliceerd die drie sets van nieuwe regels voor B2B-relaties toevoegt in het Wetboek Economisch Recht: onrechtmatige bedingen,...
lees meer
WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah
Nieuws - 17 mei 2019 - België

WWL Thought Leaders Litigation 2019: Hakim Boularbah

Who’s Who Legal Thought Leaders Litigation is een gids waar de scherpte, vaardigheden en kennis van enkele van 's werelds beste advocaten in geschillenbeslechting...
lees meer
No more annual notification for country-by-country reporting
Nieuws - 17 mei 2019 - België

Geen jaarlijkse notificatieplicht meer inzake indiening landenrapport

Om de administratieve last voor Belgische ondernemingen te verminderen, moet de notificatieplicht inzake CbCR niet meer jaarlijks door een Belgische entiteit...
lees meer
  1. vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. ...
  9. 17
  10. volgende pagina