You are here:

Recentste fiscale en juridische ontwikkelingen in België

Wij delen graag onze vakkennis met u. Wij houden u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de fiscale en juridische sector.


recommendations-for-directors-of-a-Belgian-company-in-financial-distress
Nieuws - 10 jan 2022

Aanbevelingen voor bestuurders van een Belgische vennootschap in financiële moeilijkheden

Wanneer een onderneming te kampen heeft met financiële moeilijkheden, dienen bestuurders extra waakzaam te zijn bij de uitoefening van hun taken. Hun aansprakelijkheidsrisico neemt immers toe wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert. Zo kunnen de beslissingen van de raad van bestuur onder de loep genomen worden door derden of voorzien sommige wettelijke bepalingen in de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement.

lees meer
contract signing
Nieuws - 29 dec 2021

Vlaamse registratierechten – tariefwijzigingen vanaf 2022

Op 22 december 2021 keurde het Vlaamse Parlement een reeks wijzigingen goed waardoor de registratierechten op de verkoop van woningen te verlagen. Het tarief daalt onder voorwaarden tot 3% en zelfs tot 1% in het geval van ingrijpende energetische renovatie. Maar aan de andere kant stijgt het algemene tarief voor de overdracht van onroerende goederen van 10% naar 12%. Het decreet werd zopas in het Staatsblad gepubliceerd.

lees meer
Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
Nieuws - 24 dec 2021

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot ten minste 31 maart 2022

België heeft zogenaamde COVID-19 akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk aangaande de fiscale impact voor grensarbeiders en hun werkgevers ten gevolge van de internationale reisbeperkingen en gezondheidsinstructies (thuiswerken). Deze overeenkomsten werden nu verlengd tot ten minste 31 maart 2022.

lees meer
Digital security
Nieuws - 14 dec 2021

Finale versie van aanbeveling inzake biometrische data gepubliceerd door GBA

Op 6 december 2021 heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar definitieve aanbeveling over het gebruik van biometrische gegevens gepubliceerd (Aanbeveling 01/2021 van 1 december 2021).

lees meer
vruchtgebruik-erfpacht-en-opstal-onder-het-nieuwe-goederenrecht
Nieuws - 26 nov 2021

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal onder het nieuwe goederenrecht

Deze bijdrage gaat in de nieuwe bepalingen van Boek 3 inzake vruchtgebruik, erfpacht en opstal die van belang zijn bij commerciële vastgoedtransacties. Vanuit praktisch oogpunt worden de belangrijkste wijzigingen en hun gevolgen geanalyseerd en toegelicht aan de hand van concrete toepassingsgevallen. Het boek gaat uit van een geïntegreerde aanpak, waarbij wordt stilgestaan bij de mogelijke fiscale impact op het vlak van registratierechten en de mogelijke gevolgen in het kader van vastgoedfinanciering.

lees meer
Building and staircase
Nieuws - 27 okt 2021

Erkenning van schemes of arrangement en restructuring plans in België post-Brexit

Sinds 1 januari 2021 zijn de Europese insolventieverordening en Brussel Ibis Verordening niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Bovendien voorziet de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK niet in een specifiek erkennings- of tenuitvoerleggingsmechanisme met betrekking tot grensoverschrijdende insolventie- en herstructureringsprocedures na Brexit. De vraag rijst dus of en onder welke voorwaarden Belgische rechtbanken Engelse schemes of arrangement en restructuring plans zullen erkennen na Brexit.

lees meer
mobility-budget-amendments-in-the-context-of-a-greener-tax-and-social-mobility
Nieuws - 27 okt 2021

Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit

Op 27 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedrijfswagens.

lees meer
digital security lock
Nieuws - 20 okt 2021

Verwerken persoonsgegevens eID-kaart voor klantenkaarten

Na het Marktenhof buigt ook het Hof van Cassatie zich over de verwerking van persoonsgegevens op de eID-kaart voor het aanmaken van een klantenkaart. Bij de beoordeling van het vrije karakter van toestemming dienen misgelopen kortingen in overweging genomen te worden, zo stelt het Hof. Daarnaast stelt zij ook dat de Gegevensbeschermingsautoriteit kan handelen naar aanleiding van een klacht van een betrokkene, ook al worden er geen persoonsgegevens van die betrokkene verwerkt.

lees meer
New-Criminal-Code-in-Belgium-what-corporates-should-expect
Nieuws - 07 sep 2021

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten? (2/5)

Deze nieuwsbrief is de tweede van een reeks van vijf publicaties waarin de huidige ontwerp-hervorming van het wetboek van strafrecht wordt behandeld. In de eerste twee nieuwsbrieven gaan wij in op de algemene strekking van de hervorming en op de wijzigingen in de algemene beginselen van het strafrecht die voor rechtspersonen van belang zijn. In de volgende drie nummers zal de aandacht uitgaan naar de nieuwe regelingen voor bepaalde financiële strafbare feiten.

lees meer
New Criminal Code: what corporates should expect?
Nieuws - 06 aug 2021

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten?

Deze nieuwsbrief is de eerste van een reeks van vijf publicaties waarin de huidige ontwerp-hervorming van het wetboek van strafrecht wordt behandeld. In de eerste twee nieuwsbrieven gaan wij in op de algemene strekking van de hervorming en op de wijzigingen in de algemene beginselen van het strafrecht die voor rechtspersonen van belang zijn. In de volgende drie nummers zal de aandacht uitgaan naar de nieuwe regelingen voor bepaalde financiële strafbare feiten.

lees meer
cjeu-clarifies-distinction-between-selection-criteria-and-performance-conditions
Nieuws - 20 jul 2021

HJEU verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Op 8 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak C-295/20 (Sanresa) geoordeeld dat een vergunning voor het overbrengen van afvalstoffen niet kan worden opgelegd als selectiecriterium. Het is bijgevolg niet toegestaan ondernemingen uit te sluiten van deelname aan een gunningsprocedure omdat zij dergelijke vergunning niet hebben.

lees meer
How to manage legal risks in a time of crisis?
Nieuws - 19 jul 2021

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben onze experts aan de hand van praktisch advies de stappen besproken die kunnen worden gezet in het geval van een crisissituatie, met als doel deze crisis en de gevolgen ervan te mitigeren, managen en te boven te komen. Dit alles belicht vanuit een Benelux en Zwitsers oogpunt.

lees meer