You are here:

Recentste fiscale en juridische ontwikkelingen in België

Wij delen graag onze vakkennis met u. Wij houden u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de fiscale en juridische sector.


Bijgewerkt Nieuws - 06 mei 2021

Preventie en anticipatie: twee sleutels tot strafrechtelijke verdediging

Met de recente ontwikkelingen in de internationale verdragen ter bestrijding van corruptie, de financiering van terrorisme en belastingfraude, is het risicobeheer van strafrechtelijke vervolging voor veel ondernemingen van essentieel belang geworden. Olivier van der Haegen en Clémence Van Muylder, advocaten bij Loyens & Loeff België welk onlangs haar Litigation & Risk Management praktijk verder heeft versterkt met de oprichting van het team Corporate Investigations, Compliance & Business Crime Defence, geven een overzicht van deze problematiek.

lees meer
real-estate-update
Nieuws - 27 apr 2021

Real Estate Update - April

Met de Real Estate Update voorzien wij u van relevant nieuws, ontwikkelingen en inzichten in de vastgoedsector. In de editie van deze maand besteden wij onder meer aandacht aan de nieuwe bepalingen inzake "Hypotheek in geval van gesplitste eigendom" in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Ook kijken we naar de nieuwe belastingvermindering voor kwijtschelding van huur.

lees meer
Nieuws - 23 apr 2021

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte minimumnormen vast die een hoog niveau van bescherming bieden aan personen die optreden als klokkenluider.

lees meer
To benefit post Brexit
Nieuws - 21 apr 2021

Schenken en legateren na Brexit

Net als vele andere landen stimuleert België het schenken en legateren aan goede doelen middels het toekennen van fiscale voordelen. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze voordelen is dat het goede doel binnen de Europese Economische Ruimte is gevestigd. Ingevolge Brexit komen goede doelen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd bijgevolg niet meer in aanmerking voor deze Belgische fiscale voordelen. Belgisch ingezetenen moeten hun schenkingen en legaten aan goede doelen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk herbekijken. Goede doelen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk moeten overwegen om een aanwezigheid te creëren binnen de Europese Economische Ruimte indien zij schenkingen en legaten willen blijven ontvangen van Belgisch ingezetenen.

lees meer
Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
Nieuws - 06 apr 2021

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot 30 juni 2021

België heeft zogenaamde “COVID-19” akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen en gezondheidsinstructies (thuiswerken) op de grensarbeiders en hun werkgevers. De akkoorden, die van kracht waren tot 31 maart 2021, zijn nu verlengd tot en met 30 juni 2021.

lees meer
reform-of-property-law–mortgage-in-case-of-split-ownership
Nieuws - 06 apr 2021

Hervorming van het eigendomsrecht - Hypotheekvestiging in geval van gesplitst eigendom

In ons tweede webinar gewijd aan de hervorming van het eigendomsrecht (het nieuwe Boek 3 in het Burgerlijk Wetboek), bespraken we de vraag of een hypotheek kan worden verleend aan een kredietverlener als de eigendom opgesplitst is tussen verschillende partijen.

lees meer
COVID-19 - impacts on Luxembourg investment funds - Flash IM - Apr 2020
Nieuws - 02 apr 2021

Recente wijzigingen van gerechtelijke reorganisatie: nieuwe aanpak in strijd tegen Covid-19

De Covid-19 crisis benadrukt het belang van performante insolventieprocedures. Recent zijn er nieuwe maatregelen in werking getreden die daarom de gerechtelijke reorganisatieprocedure moeten optimaliseren. Wij gaan nader in op de drie belangrijkste wijzigingen.

lees meer
The Real Estate Law Review
Nieuws - 01 apr 2021

The Real Estate Law Review

Sinds het verschijnen van de eerste editie van The Real Estate Law Review in 2012 is er veel gebeurd, maar niets zo belangrijk als de Covid-19 pandemie, een echte wereldwijde crisis. Deze tiende editie van The Real Estate Law Review zal zijn waarde blijven bewijzen door de lezers een onschatbaar overzicht te bieden van hoe belangrijke markten over de hele wereld werken en hoe ze reageren op grote wereldgebeurtenissen. Covid-19 heeft ons er op grimmige wijze aan herinnerd dat het niet langer mogelijk is om de binnenlandse markten geïsoleerd te bekijken.

lees meer
Belgian competition authority imposes euro
Bijgewerkt Nieuws - 01 apr 2021

EU Recovery Prospectus: een tijdelijk versnelde procedure om het herstel van COVID-19 voor beursgenoteerde ondernemingen te stimuleren

Om het hoofd te bieden aan de ernstige economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, heeft de Europese wetgever de bestaande Prospectusverordening gewijzigd en het nieuwe EU Recovery Prospectus ingevoerd.

lees meer
Foreign real estate now also taxed on the basis of cadastral income
Nieuws - 30 mrt 2021

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting van buitenlands onroerend goed recent gewijzigd. Het doel is buitenlands onroerend goed van Belgische rijksinwoners op dezelfde manier te belasten als Belgisch onroerend goed, op basis van een kadastraal inkomen.

lees meer
New registration tool for employers who’s employees cannot work from home
Nieuws - 29 mrt 2021

Nieuwe registratietool voor werkgevers wiens werknemers niet (kunnen) telewerken

Op 24 maart 2021 introduceerde de Belgische overheid een registratietool waarmee werkgevers moeten aangeven hoeveel werknemers zullen werken vanuit de bedrijfslokalen, ondanks de telewerkverplichting opgelegd door de overheid, omdat ze niet in de mogelijkheid verkeren om te telewerken. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt bij een eventuele sociale inspectie. De registratieverplichting werd ingevoerd middels het Ministerieel Besluit van 26 maart 2021.

lees meer
Criminal liability of directors – the blind spot
Nieuws - 26 mrt 2021

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders – een weinig gekend element

Naast de specifieke strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor bepaalde handelingen die zij zelf in die hoedanigheid plegen, lopen zij steeds meer het risico te worden vervolgd als medeplichtigen aan strafbare feiten die door of binnen de vennootschap zijn gepleegd. Dit risico is een element dat vaak over het hoofd wordt gezien bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders.

lees meer