You are here:

Recentste fiscale en juridische ontwikkelingen in België

Wij delen graag onze vakkennis met u. Wij houden u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de fiscale en juridische sector.


Bijgewerkt Nieuws - 06 jul 2020

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij...

lees meer
piggybank on calculator
Nieuws - 03 jul 2020

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak....

lees meer
EU Parliament adopts Taxonomy Regulation to fight greenwashing and boost sustainable investments
Nieuws - 03 jul 2020

Het Europees Parlement neemt de Taxonomie Verordening aan

Om kapitaal de richting van duurzame investeringen op te laten stromen en in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren, is het volgens de Europese Commissie...

lees meer
Corona raises various tax questions
Bijgewerkt Nieuws - 03 jul 2020

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...

lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses
Bijgewerkt Nieuws - 03 jul 2020

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben...

lees meer
The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk
Nieuws - 02 jul 2020

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae...

lees meer
man signing contract
Nieuws - 01 jul 2020

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)...

lees meer
gift on desk next to pile of paper
Nieuws - 30 jun 2020

De nieuwe cadeaucheque fiscaal ingepakt

Op 6 juni 2020 kondigde de superkern een reeks nieuwe steunmaatregelen af. Eén van die maatregelen was de consumptiecheque van 300 EUR om de koopkracht van werknemers...

lees meer
Initiatives taken by European and Belgian regulatory authorities in the context of the coronavirus
Nieuws - 30 jun 2020

Initiatieven genomen door de bank-, beleggings- en verzekeringssector in het kader van de coronavirus crisis

De coronavirus crisis heeft een zware impact op de banken, het verzekeringswezen en de financiële markten. Het liquiditeitstekort wordt beschreven als ongezien....

lees meer
woman waiting at airport
Nieuws - 25 jun 2020

Grensarbeiders & COVID-19

De Belgische fiscus heeft met de buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) akkoorden gesloten over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen...

lees meer
Office building lights on at night
Nieuws - 25 jun 2020

Nieuwe maatregel voor cruciale sectoren: vrijwillige overuren vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen

Op 24 juni 2020 werd het koninklijk besluit van 5 juni 2020 gepubliceerd dat betrekking heeft op een nieuwe maatregel in het kader van de COVID-19-uitbraak....

lees meer
The end of tax-free gifts made before foreign notaries?
Nieuws - 19 jun 2020

Einde van ‘de kaasroute’?

In België is in principe geen schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen gedaan in een buitenlandse notariële akte. In de Belgische...

lees meer