You are here:

Recentste fiscale en juridische ontwikkelingen in België

Wij delen graag onze vakkennis met u. Wij houden u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de fiscale en juridische sector.


Solar Panels
Bijgewerkt Artikel - 10 jul 2020

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU – juni 2020

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen.

lees meer
Cayman half above and half in water
Nieuws - 09 jul 2020

De kaaimantaks: to trust or not to trust

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae...

lees meer
Climate and environment at odds with each other
Nieuws - 08 jul 2020

Milieu en klimaat met elkaar in de knoop

Een Europeesrechtelijke angel met belangrijke gevolgen voor onshore windturbines in het Vlaamse Gewest.

lees meer
The end of tax-free gifts made before foreign notaries?
Nieuws - 08 jul 2020

Einde van ‘de kaasroute’?

In België is in principe geen schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen gedaan in een buitenlandse notariële akte. In de Belgische...

lees meer
Nieuws - 07 jul 2020

Duurzaamheid op de schuldmarkten: transparantie voor investeerders blijft essentieel

Op 9 juni vond de 6e jaarlijkse Algemene Vergadering van de Green & Social Bond Principles plaats, waar de nieuwe Sustainability-Linked Bond Principles, een...

lees meer
Nieuws - 07 jul 2020

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij...

lees meer
piggybank on calculator
Nieuws - 03 jul 2020

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak....

lees meer
EU Parliament adopts Taxonomy Regulation to fight greenwashing and boost sustainable investments
Nieuws - 03 jul 2020

Het Europees Parlement neemt de Taxonomie Verordening aan

Om kapitaal de richting van duurzame investeringen op te laten stromen en in 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren, is het volgens de Europese Commissie...

lees meer
Corona raises various tax questions
Nieuws - 03 jul 2020

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...

lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses
Nieuws - 03 jul 2020

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben...

lees meer
The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk
Nieuws - 02 jul 2020

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae...

lees meer
man signing contract
Nieuws - 01 jul 2020

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)...

lees meer