You are here:

Recentste fiscale en juridische ontwikkelingen in België

Wij delen graag onze vakkennis met u. Wij houden u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de fiscale en juridische sector.


New-Criminal-Code-in-Belgium-what-corporates-should-expect
Nieuws - 07 sep 2021

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten? (2/5)

Deze nieuwsbrief is de tweede van een reeks van vijf publicaties waarin de huidige ontwerp-hervorming van het wetboek van strafrecht wordt behandeld. In de eerste twee nieuwsbrieven gaan wij in op de algemene strekking van de hervorming en op de wijzigingen in de algemene beginselen van het strafrecht die voor rechtspersonen van belang zijn. In de volgende drie nummers zal de aandacht uitgaan naar de nieuwe regelingen voor bepaalde financiële strafbare feiten.

lees meer
New Criminal Code: what corporates should expect?
Nieuws - 06 aug 2021

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten?

Deze nieuwsbrief is de eerste van een reeks van vijf publicaties waarin de huidige ontwerp-hervorming van het wetboek van strafrecht wordt behandeld. In de eerste twee nieuwsbrieven gaan wij in op de algemene strekking van de hervorming en op de wijzigingen in de algemene beginselen van het strafrecht die voor rechtspersonen van belang zijn. In de volgende drie nummers zal de aandacht uitgaan naar de nieuwe regelingen voor bepaalde financiële strafbare feiten.

lees meer
cjeu-clarifies-distinction-between-selection-criteria-and-performance-conditions
Nieuws - 20 jul 2021

HJEU verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Op 8 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak C-295/20 (Sanresa) geoordeeld dat een vergunning voor het overbrengen van afvalstoffen niet kan worden opgelegd als selectiecriterium. Het is bijgevolg niet toegestaan ondernemingen uit te sluiten van deelname aan een gunningsprocedure omdat zij dergelijke vergunning niet hebben.

lees meer
How to manage legal risks in a time of crisis?
Nieuws - 19 jul 2021

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben onze experts aan de hand van praktisch advies de stappen besproken die kunnen worden gezet in het geval van een crisissituatie, met als doel deze crisis en de gevolgen ervan te mitigeren, managen en te boven te komen. Dit alles belicht vanuit een Benelux en Zwitsers oogpunt.

lees meer
EU Court of Justice says headscarf ban is not discriminatory
Nieuws - 19 jul 2021

Hof van Justitie zegt dat hoofddoekenverbod niet discriminerend is

Na het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 3 mei 2021, waarin de MIVB/STIB werd veroordeeld tot het beëindigen van haar neutraliteitsbeleid wegens discriminatie op grond van geloofsovertuiging en geslacht, heeft ook het Hof van Justitie van de Europese Unie zich over een gelijkaardige zaak uitgesproken.

lees meer
Nieuws - 16 jul 2021

Het Internationale Arbitrageteam van Loyens & Loeff behoudt haar positie in de GAR100 ranking

Het Global Arbitration Review (GAR) heeft haar GAR100 ranking voor 2021 bekendgemaakt. Ons International Arbitration team is er zeer trots op dat het erin geslaagd is om haar positie te behouden onder de 100 wereldwijde leiders op het gebied van internationale arbitrage.

lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses
Nieuws - 16 jul 2021

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben een belangrijke impact op alle Belgische bedrijven.

lees meer
Contribution of the employer for teleworking: a new circular letter
Nieuws - 07 jul 2021

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie in een circulaire de terugbetaling door de werkgever van kantoorkosten van de werknemer en de terbeschikkingstelling door de werkgever van kantoormeubilair / informaticamateriaal verduidelijkt. Deze circulaire trad in werking vanaf 1 maart 2021.

lees meer
football on fire
Nieuws - 02 jul 2021

V & A Arbeidsrecht - EK voetbal

Het EK voetbal is volop aan de gang. Wij zullen u de komende weken via vraag en antwoord enkele aandachtspunten voorleggen waarmee u als werkgever, alsook als werknemer, rekening moet houden.

lees meer
further-reliance-on-financial-intermediaries-to-prevent-tax-evasion
Nieuws - 02 jul 2021

Meer beroep op financiële tussenpersonen om belastingmisbruik te voorkomen

Eerder deze week is de wet van 2 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding in werking getreden. Deze wet versterkt de strijd tegen bijzondere fiscale mechanismen door te voorzien in nieuwe strafsancties en door de meldingsplicht van de FSMA en van de NBB uit te breiden.

lees meer
cranes
Nieuws - 24 jun 2021

Fiscus publiceert geüpdatete FAQ met betrekking de tijdelijke BTW-regeling inzake afbraak en heropbouw

De belastingadministratie publiceerde onlangs een nieuwe FAQ met enkele verduidelijkingen over de tijdelijke gunstregeling inzake BTW op afbraak en heropbouw. Deze FAQ is een aanvulling van een eerder gepubliceerde circulaire over dit onderwerp (circulaire nr. 2020/C/18) maar vervangt en integreert ook een vorige FAQ die specifiek handelde over situaties waar projectontwikkelaars bij betrokken zijn. Beide documenten geven de huidige visie van de fiscus op de tijdelijke regeling weer.

lees meer
Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
Nieuws - 24 jun 2021

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot 30 september 2021

België heeft zogenaamde COVID-19 akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk aangaande de fiscale impact voor grensarbeiders en hun werkgevers ten gevolge van de internationale reisbeperkingen en gezondheidsinstructies (thuiswerken). Deze akkoorden werden verlengd tot (en met) 30 september 2021.

lees meer