You are here:
22 november 2018 / nieuws

Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België

De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden voor dienstreizen in België toekent, zijn – onder bepaalde voorwaarden – een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Vanaf 1 oktober 2018 zijn deze maximumbedragen opnieuw geïndexeerd.

New amounts for cost reimbursements for Belgian business travel

Op 9 november 2018 publiceerde de fiscale administratie de nieuwe geïndexeerde maximumbedragen voor vergoedingen voor verblijfskosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België.

De bedragen kunnen als volgt samengevat worden:

  Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten) Maandelijkse forfiataire vergoeding Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten (huisvestingskosten)
Vanaf 01.10.2018 17,06 euro/dag Max. 16 x
17,06 euro/maand
128,01 euro/nacht

Deze bedragen kunnen belastingvrij toegekend worden mits naleving van de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de verplaatsing duurt minimaal 6 uur (tenzij bij toepassing van het maandelijks forfaitair bedrag); en 
  • de kost van een maaltijd is niet op een andere manier door de werkgever ten laste genomen; en 
  • de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard. Het spreekt hierbij voor zich dat de werkgever of een derde de kost van de verplaatsing niet ook op een andere wijze ten laste neemt (bv. via onkosten).

    Indien maaltijdcheques worden toegekend, dan aanvaarden de fiscus en de RSZ de combinatie ervan met de toekenning van de hogergenoemde maaltijdvergoeding mits aftrek van de werkgeverstussenkomst van de maaltijdcheque op deze forfaitaire vergoeding. 

 Red push pin marking day 12 on a calendar

Sociale verkiezingen 2020: opgelet voor het begin van de occulte periode

Nu de eindejaarsperiode achter ons ligt, is het tijd om aandachtig te zijn voor de volgende belangrijke datum in de voorbereidende procedure, m.n. dag X-30,... lees meer
Blue pen ticking off a checkbox

Eindejaar is in zicht… vergeet de vervangende feestdagen 2020 niet vóór 15 december aan te plakken!

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden… teneinde jullie toe te laten met volle teugen te genieten van jullie kerstdiner en/of oudejaarsavond, hebben... lees meer

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... lees meer