You are here:

Publiek- en Administratief Recht

Interacties met de publieke sector vormen een steeds belangrijker aspect van het bedrijfsleven. Ons team heeft een diepgaande kennis van de sector en de regels die van toepassing zijn op transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten. Wij geven praktisch advies om u in staat te stellen de risico's te beheersen en het maximum uit uw transacties te halen.

Artikel - 13 december 2019 - Nederland

Gewenste duidelijkheid in het Europese kader voor grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen

Lees de bijdrage in het Tijdschrift voor Financieel Recht geschreven door Eva Kempenaar en Leon Engelen.
lees meer
Artikel - 13 december 2019 - Global

Explanatory Notes to Differentiated Return to Work Fund Contribution

Around this time, you will receive the 2020 Differentiated Return to Work Fund Contribution Decision (dated 29 November 2019). If the contribution is set incorrectly,...
lees meer
Artikel - 13 december 2019 - Nederland

Stimuleringsregeling E-health Thuis verandert per 1 februari 2020

De SET is een subsidie voor zorgaanbieders die samen met een inkoper het gebruik van bestaande e-health toepassingen willen borgen of opschalen.
lees meer
Nieuws - 13 december 2019 - Global

Honoured to have contributed to Dutch M&A Deal 2019

We are honoured to have contributed to the transaction that was voted the M&A Deal of the Year 2019 during the yearly Dutch M&A Awards Gala on 12 December 2019....
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 450
  9. volgende pagina

CJEU gives guidance on self-cleaning in relation to competition law infringements

HvJ geeft verduidelijking over 'self-cleaning' met betrekking tot inbreuken op het mededingingsrecht


Specifieke juridische risico's

Bij transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten spelen specifieke juridische risico’s. Zowel entiteiten in de publieke sector zelf als private entiteiten die in aanraking komen met de publieke sector, moeten rekening houden met een steeds groeiend arsenaal aan regels. Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.

Veelheid aan regels in verschillende publiekrechtelijke domeinen

Het publiek recht omvat een veelheid aan regels met betrekking tot verschillende domeinen, met inbegrip van bevoegdheden, overheidsopdrachten en competitieve gunningsprocedures, publiek domein, milieu- en stedenbouw, vergunningen, begroting en openbaarheid van bestuur.

Ons team

Ons team biedt een unieke combinatie aan transactionele expertise, met inbegrip van PPP's, ondersteuning bij geschillen en advieswerk inzake publiek recht, onder andere met betrekking tot vergunningen, milieu en stedenbouw. In elk van deze domeinen stellen onze klanten prijs op onze bruikbaar, beknopte en praktische adviezen.