You are here:

Publiek- en Administratief Recht

Interacties met de publieke sector vormen een steeds belangrijker aspect van het bedrijfsleven. Ons team heeft een diepgaande kennis van de sector en de regels die van toepassing zijn op transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten. Wij geven praktisch advies om u in staat te stellen de risico's te beheersen en het maximum uit uw transacties te halen.

cayman in it's natural habitat
Nieuws - 15 juli 2020

The Cayman tax’ natural habitat: low-taxed environments outside the EEA

cayman (ˈkeɪ mən) n., pl. -mans any of several tropical American crocodilians of the genus Caiman and allied genera - tax: a type of tax, esp. one perceived...
lees meer
Nieuws - 10 juli 2020 - Global

Initiative legislative proposal to introduce “exit tax”

Initiative legislative proposal to introduce “exit tax” for Dutch dividend withholding tax for certain cross-border reorganizations.
lees meer
Solar Panels
Artikel - 10 juli 2020 - Nederland

Wet- en regelgeving energie in Nederland, België en de EU

In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen.
lees meer
Nieuws - 10 juli 2020 - Nederland

De hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord

De hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord zijn veelbelovend. Op de juiste wijze invaren is echter een voorwaarde voor succes. Voor de conclusie ”invaren...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 621
  9. volgende pagina

Valentijn De Boe and Olivier van der Haegen

Twee nieuwe vennoten bij Loyens & Loeff België


Specifieke juridische risico's

Bij transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten spelen specifieke juridische risico’s. Zowel entiteiten in de publieke sector zelf als private entiteiten die in aanraking komen met de publieke sector, moeten rekening houden met een steeds groeiend arsenaal aan regels. Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.

Veelheid aan regels in verschillende publiekrechtelijke domeinen

Het publiek recht omvat een veelheid aan regels met betrekking tot verschillende domeinen, met inbegrip van bevoegdheden, overheidsopdrachten en competitieve gunningsprocedures, publiek domein, milieu- en stedenbouw, vergunningen, begroting en openbaarheid van bestuur.

Ons team

Ons team biedt een unieke combinatie aan transactionele expertise, met inbegrip van PPP's, ondersteuning bij geschillen en advieswerk inzake publiek recht, onder andere met betrekking tot vergunningen, milieu en stedenbouw. In elk van deze domeinen stellen onze klanten prijs op onze bruikbaar, beknopte en praktische adviezen.