You are here:

Publiek- en Administratief Recht

Interacties met de publieke sector vormen een steeds belangrijker aspect van het bedrijfsleven. Ons team heeft een diepgaande kennis van de sector en de regels die van toepassing zijn op transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten. Wij geven praktisch advies om u in staat te stellen de risico's te beheersen en het maximum uit uw transacties te halen.

Office with a view
Nieuws - 22 augustus 2019

Revision of the federal law and the ordinance on the AEOI

Revision of the federal law and the ordinance on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI).
lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 19 augustus 2019 - België

Des projets de réforme ambitieux en Flandre sur les droit de successions et les droits de donations

Récemment, la note pour la formation d'un nouveau gouvernement flamand a été publiée. La note contient quelques propositions remarquables dans le domaine des...
lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 19 augustus 2019 - België

Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax

Recently, the discussion paper for the formation of a new Flemish government has been published. The paper contains remarkable proposals to reform the Flemish...
lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 19 augustus 2019 - België

Ambitieuze plannen tot hervorming van Vlaamse erf- en schenkbelasting

Recent werd de formateursnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering gepubliceerd. De formateursnota bevat enkele opmerkelijke voorstellen op het vlak...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 354
  9. volgende pagina

Circulaire van de Brusselse regering legt invoeging van sociale clausules op in overheidsopdrachten


Specifieke juridische risico's

Bij transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten spelen specifieke juridische risico’s. Zowel entiteiten in de publieke sector zelf als private entiteiten die in aanraking komen met de publieke sector, moeten rekening houden met een steeds groeiend arsenaal aan regels. Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.

Veelheid aan regels in verschillende publiekrechtelijke domeinen

Het publiek recht omvat een veelheid aan regels met betrekking tot verschillende domeinen, met inbegrip van bevoegdheden, overheidsopdrachten en competitieve gunningsprocedures, publiek domein, milieu- en stedenbouw, vergunningen, begroting en openbaarheid van bestuur.

Ons team

Ons team biedt een unieke combinatie aan transactionele expertise, met inbegrip van PPP's, ondersteuning bij geschillen en advieswerk inzake publiek recht, onder andere met betrekking tot vergunningen, milieu en stedenbouw. In elk van deze domeinen stellen onze klanten prijs op onze bruikbaar, beknopte en praktische adviezen.