You are here:

Publiek- en Administratief Recht

Interacties met de publieke sector vormen een steeds belangrijker aspect van het bedrijfsleven. Ons team heeft een diepgaande kennis van de sector en de regels die van toepassing zijn op transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten. Wij geven praktisch advies om u in staat te stellen de risico's te beheersen en het maximum uit uw transacties te halen.

French Riviera
Nieuws - 06 augustus 2020 - België

La taxe Caïman à la chasse aux entitéshybrides

Caïman (ˈkeɪ mən) n. – l’un des nombreux crocodiliens tropicaux américains du genre Caiman et des espèces apparentées Taxe - : un type d'impôt, en particulier...
lees meer
French Riviera
Nieuws - 06 augustus 2020 - België

De kaaimantaks op jacht naar hybride entiteiten

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai-man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae...
lees meer
French Riviera
Nieuws - 06 augustus 2020 - België

The Cayman tax on the hunt for hybrids

cayman (ˈkeɪ mən) n., pl. -mans any of several tropical American crocodilians of the genus Caiman and allied genera - tax: a type of tax, esp. one perceived...
lees meer
Man in suit holding a white pen
Nieuws - 05 augustus 2020 - België

The Legal 500 Country Comparative Guides - Belgium: Private Equity

Deze Q&A geeft een overzicht van de private equity wet- en regelgeving die van toepassing is in België.
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 635
  9. volgende pagina

Valentijn De Boe and Olivier van der Haegen

Twee nieuwe vennoten bij Loyens & Loeff België


Specifieke juridische risico's

Bij transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten spelen specifieke juridische risico’s. Zowel entiteiten in de publieke sector zelf als private entiteiten die in aanraking komen met de publieke sector, moeten rekening houden met een steeds groeiend arsenaal aan regels. Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.

Veelheid aan regels in verschillende publiekrechtelijke domeinen

Het publiek recht omvat een veelheid aan regels met betrekking tot verschillende domeinen, met inbegrip van bevoegdheden, overheidsopdrachten en competitieve gunningsprocedures, publiek domein, milieu- en stedenbouw, vergunningen, begroting en openbaarheid van bestuur.

Ons team

Ons team biedt een unieke combinatie aan transactionele expertise, met inbegrip van PPP's, ondersteuning bij geschillen en advieswerk inzake publiek recht, onder andere met betrekking tot vergunningen, milieu en stedenbouw. In elk van deze domeinen stellen onze klanten prijs op onze bruikbaar, beknopte en praktische adviezen.