You are here:

Publiek- en Administratief Recht

Interacties met de publieke sector vormen een steeds belangrijker aspect van het bedrijfsleven. Ons team heeft een diepgaande kennis van de sector en de regels die van toepassing zijn op transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten. Wij geven praktisch advies om u in staat te stellen de risico's te beheersen en het maximum uit uw transacties te halen.

Class/collective actions in Belgium: overview
Artikel - 24 januari 2020 - Luxemburg

What are the trends of the Luxembourg fund finance market for 2020?

Get a comprehensive review of the most important trends and recent developments of the fund finance market in Luxembourg.
lees meer
The exemptions for SME employers or Belgian entrepreneurs and individuals on withholding tax
Artikel - 24 januari 2020 - Global

The first Dutch turnover-related fine in food has been imposed

On 23 January 2020 the Dutch Food Safety Authority (NVWA) has crossed the Rubicon and imposed the first turnover related fine in the history of Dutch food law....
lees meer
glass ceiling
Artikel - 23 januari 2020 - Nederland

Reële prijs Wmo, óók bij Open House én bij verlenging contract

Opnieuw te lage Wmo-tarieven. Gemeenten moeten een reële prijs hanteren, óók bij Open House en verlenging contract.
lees meer
Artikel - 23 januari 2020 - Global

AFM publishes Principles for Information Security

A set of Principles for Information Security have been published by the AFM to provide guidance for financial firms and audit firms.
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 492
  9. volgende pagina

Renaissance of the Belgian PPP market

Heropleving van de Belgische PPP markt


Specifieke juridische risico's

Bij transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten spelen specifieke juridische risico’s. Zowel entiteiten in de publieke sector zelf als private entiteiten die in aanraking komen met de publieke sector, moeten rekening houden met een steeds groeiend arsenaal aan regels. Niet-naleving kan ernstige gevolgen hebben.

Veelheid aan regels in verschillende publiekrechtelijke domeinen

Het publiek recht omvat een veelheid aan regels met betrekking tot verschillende domeinen, met inbegrip van bevoegdheden, overheidsopdrachten en competitieve gunningsprocedures, publiek domein, milieu- en stedenbouw, vergunningen, begroting en openbaarheid van bestuur.

Ons team

Ons team biedt een unieke combinatie aan transactionele expertise, met inbegrip van PPP's, ondersteuning bij geschillen en advieswerk inzake publiek recht, onder andere met betrekking tot vergunningen, milieu en stedenbouw. In elk van deze domeinen stellen onze klanten prijs op onze bruikbaar, beknopte en praktische adviezen.