You are here:

Expertise

Onze cliënten zo goed mogelijk helpen is onze drijfveer. In de loop der jaren hebben wij meerdere state-of-the-art expertises ontwikkeld aangaande de verschillende aspecten van fiscale en juridische aangelegenheden. Door met ons samen te werken neemt u alvast een voorsprong.

Banking & Finance

De ontwikkelingen in de financiële markten zorgen ook de komende jaren ongetwijfeld voor een aantal ingewikkelde vraagstukken. Ook de wet- en regelgeving zal als gevolg daarvan in beweging blijven. Onze toegevoegde waarde is, dat wij deze ontwikkelingen voor u bijhouden. En zo nodig daarop anticiperen. Dan kunt u zich volledig richten op het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer

Competition & Regulatory

Mededingingswetgeving beïnvloedt uw onderneming op alle vlak: van strategische doelstellingen op het hoogste niveau tot de dagelijkse commerciële beslissingen. In een zakelijke omgeving waar de concurrentie fors is, zijn innovaties, fusies en strategische samenwerkingsverbanden noodzakelijke voorwaarden voor succes. Dit kan het voor bedrijven noodzakelijk maken om, binnen de toelaatbare grenzen van het mededingingsrecht, informatie uit te wisselen met concurrenten en niet-concurrenten. Wij kunnen u hierbij helpen, binnen de grenzen van de naleving van het mededingingsrecht.

Lees meer

Corporate / M&A

Om met succes een fusie of overname af te ronden, moet er een onberispelijke juridische omkadering zijn. Pas dan zal een integratie of overname van een bedrijf een langdurig effect hebben. Ons team helpt u om hierin te slagen.

Lees meer

Fiscaliteit

In tijden van economische onzekerheid en veelvuldige wetswijzigingen is risicoblootstelling een belangrijk aandachtspunt. Vandaag draagt de manier waarop u fiscale risico's beheert, bij tot het succes van uw bedrijf.

Lees meer

Intellectual Property & IT

Het IP & IT Team adviseert cliënten inzake alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en de bescherming van technologie, met inbegrip van merken en handelsnamen, auteursrecht, tekeningen en modellen, octrooien, domeinnamen, en de bescherming van bedrijfsgeheimen. Onze unieke, geïntegreerde aanpak laat ons ook toe om onze IP, IT en fiscale expertise te combineren en om zowel in transacties als in geschillenbeslechting bijstand te verlenen.

Lees meer

Investment Management

De sector van het beleggingsbeheer bevindt zich in een ongekend tijdperk van verandering. De toegenomen globalisering, de toegenomen regelgeving en de veranderingen in onze binnenlandse en internationale fiscale omgeving brengen complexe grensoverschrijdende juridische en fiscale uitdagingen met zich mee. Tegelijkertijd blijven beleggers hogere rendementen eisen.

Lees meer

Litigation & Risk Management

Litigation & Risk Management is een complex en veelzijdig domein dat nauw verbonden is met algemene bedrijfsplanning en probleemoplossende strategie. De specialisten van vandaag behoeven een veelheid aan vaardigheden en competenties, en vertrouwdheid met wetgeving in verschillende jurisdicties.

Lees meer

Loonheffingen en arbeidsrecht

Onze arbeidsrecht praktijkgroep focust zich op de volgende diensten: individueel- en collectief arbeidsrecht, day-to-day HR zaken, comp & ben en pensioenen. We ervaren op dagelijkse basis de voordelen van het ontwikkelen van een nauwe samenwerking met onze cliënten en het groten van onze kennis met betrekking tot hun activiteiten en vereisten.

Lees meer

Publiek- en Administratief Recht

Interacties met de publieke sector vormen een steeds belangrijker aspect van het bedrijfsleven. Ons team heeft een diepgaande kennis van de sector en de regels die van toepassing zijn op transacties met overheden en publiekrechtelijke entiteiten. Wij geven praktisch advies om u in staat te stellen de risico's te beheersen en het maximum uit uw transacties te halen.

Lees meer

Vastgoed

Om aan de vereisten van uw bedrijf te voldoen, waar fiscale en juridische aspecten met elkaar verweven zijn en marktkennis cruciaal is, combineert ons Benelux-team een gerenommeerde belastingexpertise, juridische knowhow en ruime ervaring in onroerend goed om topkwaliteit en bedrijfsgerichte geïntegreerde services te bieden.

Lees meer

Recente fiscale en juridische ontwikkelingen in België