Welkom bij Loyens & Loeff België

Uw partner in het oplossen van internationale juridische en fiscale uitdagingen


Recent nieuws

Do’s & Don’ts in case of dismissal and downsizing

Do’s & Don’ts bij ontslag en downsizing

Het coronavirus heeft een grote impact op onze economie en mogelijks ook op uw onderneming. In het kader van deze pandemie worden verschillende ondernemingen geconfronteerd met bijzonder moeilijke omstandigheden die kunnen leiden tot de moeilijke beslissing om bepaalde werknemers te ontslaan. Hierbij enkele do's en don'ts die nuttig kunnen zijn voor uw onderneming in geval van eventuele toekomstige ontslagen.

lees meer
Belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen in Vlaanderen

Belastingvrij schenken en nalaten aan goede doelen in Vlaanderen

Schenken en nalaten aan goede doelen wordt vanaf 1 juli 2021 belastingvrij in Vlaanderen. Het duolegaat wordt afgeschaft. Dat heeft de Vlaamse regering besloten in een voorontwerp van decreet op 18 september 2020. Daarnaast wordt legateren aan vrienden en verre familieleden goedkoper in de erfbelasting: op de eerste 15.000 euro zal maar 3 percent erfbelasting verschuldigd zijn in de plaats van het huidige tarief van 25 percent.

lees meer
Return to the usual rules concerning temporary unemployment from 1 September 2020

Terugkeer naar gebruikelijke regelgeving met betrekking tot tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 september 2020 gelden opnieuw de gebruikelijke regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen met uitzondering van een aantal nuanceringen en uitzonderingen.

lees meer