Welkom bij Loyens & Loeff België

Uw partner in het oplossen van internationale juridische en fiscale uitdagingen


Recent nieuws

COVID-19 and public procurement in Belgium

COVID-19 en overheidsopdrachten in België

De Belgische overheden hebben maatregelen genomen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor veel bedrijven die zaken doen met overheden en publiekrechtelijke lichamen. Zo is het mogelijk dat bedrijven niet tijdig een offerte kunnen indienen in het kader van een openbare aanbesteding of dat zij niet langer in staat zijn om hun verplichtingen uit hoofde van hun overheidsopdrachten na te komen. De regelgeving overheidsopdrachten kan wel enige verlichting bieden voor deze bedrijven.

lees meer
Initiatives taken by European and Belgian regulatory authorities in the context of the coronavirus

Initiatieven genomen door de bank-, beleggings- en verzekeringssector in het kader van de coronavirus crisis

De coronavirus crisis heeft een zware impact op de banken, het verzekeringswezen en de financiële markten. Het liquiditeitstekort wordt beschreven als ongezien. Toezichtsautoriteiten bevinden zichzelf in de eerste linie om de negatieve effecten van de crisis in te perken door ondersteunende maatregelen te nemen en aanbevelingen te formuleren voor de sectoren. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van deze maatregelen, gebaseerd op authentieke publicaties.

lees meer
Impact of the coronavirus on real estate

Impact van het coronavirus op de vastgoedsector

Kan een huurder zijn betalingen onderbreken omdat de federale regering hem verplichtte zijn onderneming te sluiten ? Is het mogelijk om onderhandelingen over een vastgoedinvestering verder te zetten ? Moet u onroerende voorheffing betalen ? De antwoorden op deze en vele andere vragen vindt u terug in deze Q&A.

lees meer

New address for Loyens & Loeff Belgium

Nieuw adres voor Loyens & Loeff België