Welkom bij Loyens & Loeff België

Uw partner in het oplossen van internationale juridische en fiscale uitdagingen


Recent nieuws

Loyens & Loeff wint 'Law Firm of the Year - Belgium' bij de Chambers Europe Awards 2021

Loyens & Loeff België heeft de prijs voor advocatenkantoor van het jaar in België gewonnen tijdens de Chambers Europe Awards 2021, die op donderdag 22 april 2021 virtueel werden gehouden.

Lees meer
New Criminal Code: what corporates should expect?

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten?

Deze nieuwsbrief is de eerste van een reeks van vijf publicaties waarin de huidige ontwerp-hervorming van het wetboek van strafrecht wordt behandeld. In de eerste twee nieuwsbrieven gaan wij in op de algemene strekking van de hervorming en op de wijzigingen in de algemene beginselen van het strafrecht die voor rechtspersonen van belang zijn. In de volgende drie nummers zal de aandacht uitgaan naar de nieuwe regelingen voor bepaalde financiële strafbare feiten.

Lees meer
cjeu-clarifies-distinction-between-selection-criteria-and-performance-conditions

HJEU verduidelijkt onderscheid tussen selectiecriteria en uitvoeringsvoorwaarden

Op 8 juli 2021 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak C-295/20 (Sanresa) geoordeeld dat een vergunning voor het overbrengen van afvalstoffen niet kan worden opgelegd als selectiecriterium. Het is bijgevolg niet toegestaan ondernemingen uit te sluiten van deelname aan een gunningsprocedure omdat zij dergelijke vergunning niet hebben.

Lees meer