Welkom bij Loyens & Loeff België

Uw partner in het oplossen van internationale juridische en fiscale uitdagingen


Recent nieuws

Foreign real estate now also taxed on the basis of cadastral income

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting van buitenlands onroerend goed recent gewijzigd.
Het doel is buitenlands onroerend goed van Belgische rijksinwoners op dezelfde manier te belasten als Belgisch onroerend goed, op basis van een kadastraal inkomen.

Lees meer
New registration tool for employers who’s employees cannot work from home

Nieuwe registratietool voor werkgevers wiens werknemers niet (kunnen) telewerken

Op 24 maart 2021 introduceerde de Belgische overheid een registratietool waarmee werkgevers moeten aangeven hoeveel werknemers zullen werken vanuit de bedrijfslokalen, ondanks de telewerkverplichting opgelegd door de overheid, omdat ze niet in de mogelijkheid verkeren om te telewerken. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt bij een eventuele sociale inspectie.

Lees meer
Criminal liability of directors – the blind spot

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders – een weinig gekend element

Naast de specifieke strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor bepaalde handelingen die zij zelf in die hoedanigheid plegen, lopen zij steeds meer het risico te worden vervolgd als medeplichtigen aan strafbare feiten die door of binnen de vennootschap zijn gepleegd. Dit risico is een element dat vaak over het hoofd wordt gezien bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Lees meer